Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2134 (Žudnja za Bogom… Snaga volje… (Do)tok snage…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2134, 30 Listopada 1941

ŽUDNJA ZA BOGOM …. SNAGA VOLJE …. (DO)TOK SNAGE ….

Svaki pokušaj približavanja Bogu će biti blagoslovljen od Njega tako što žudnja za tim postaje sve jača a to i osigurava ispunjenje (toga). Život je neprestana borba, jer pri otporu čovjek treba oprobati svoju snagu, pa će kod voljnog čovjeka žudnja često popuštati kako bi čovjek pokuša(va)o to stanje prevazići putem umnožene snage volje. Jer tek tada je on kao Kristov borac Njega sposoban zastupati, budući da ta borba zahtijeva najveću snagu volje, strpljenje i izdržljivost. On mora pobijediti sam sebe, prije nego kao pobjednik može služiti Bogu kao primjer za bližnje (ovako talijani preveli sa Njemačkog i to mi ima smisla dok je izvornik više kompliciran, pa kaže: ‘prije nego on kao pobjednik za bližnje može poslužiti Boga.’).

A ako je čovjek u žudnji za Bogom, onda je on Njemu i predan, i trudi se činiti ono što je Bogu ugodno. Pa će dobra volja od Njega biti i priznata i osnažena, samo što čovjek uvijek iznova mora biti aktivan, tako da će istovremeno biti prakticirano strpljenje ako on ne bude obeshrabren nego uvijek nanovo traži priključak na Boga, čak i ako mu to teško pada.

Čovjekovo nastojanje je cijenjeno od Boga. Što više otpora, toliko je veća zasluga za čovjeka ako pronađe vezu s Njim i Njegovu Milost očigledno prima. Bog želi da Ga se žudi, želi da Mu se moli, budući da Mu to dokazuje Ljubav prema Njemu, i tek Ljubav spram Njega donosi Ljubav prema bližnjemu, koja se izražava u obliku dotoka snage. I zato se zemaljsko dijete treba boriti bez prestanka kako bi moglo primiti ovaj predivni dar, (do)tok snage iz Boga, pošto taj tok snage biće sve više približava Bogu. Onaj tko osjeća taj tok snage mora već stajati u svjetlosnom krugu Božanskog zračenja, inače on od toga ne bi mogao biti dotaknut. 

A što to znači, to čovjek na Zemlji još ne shvaća …. Što znači već na Zemlji moći biti nositelj svjetla i snage, i Božansku snagu, koja u obliku Njegove Riječi ljudima dotiče moći davati dalje bližnjima a time i snagu iz Boga moći provoditi dalje. Gdje se ljudima nudi ta velika Milost tamo mu nikakva borba ne bi trebala izgledati preteška, jer ako se on bori za unutarnju silu i snagu za njegovu volju, on će svoj cilj postići … on će ono što mu se na početku čini preteško moći izvoditi sve lakše, on će osjećati snagu iz Boga, i sve će dublja biti njegova žudnja za sjedinjenjem s Bogom, i tu žudnju će Bog i ispuniti …. 

AMEN

Spread the Truth