Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2129 (Molitva-sjedinjenje s Bogom… Važan proces…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2129, 26 Listopada 1941

MOLITVA – SJEDINJENJE S BOGOM …. VAŽAN PROCES ….

Samo rijetki ljudi shvaćaju koliko bitan je proces sjedinjenja s Bogom. A ti rijetki sa svom revnošću nastoje se spojiti s Bogom, jer oni znaju za snagu koja im time pritječe, znaju da takav jedan pritok snage donosi blaženstvo i da nema ničega što bi bilo tako vrijedno. A što su jednom spoznali, odlučujuće je za njihov zemaljski život.

No većina ljudi ostaje netaknuta kad ih se obavijesti o tome da je spoj s Bogom takva jedna neizreciva poslastica. Oni doživljavaju samo čisto zemaljski a u duhovne doživljaje ne mogu se unijeti. Ostaju u obrambenom stavu kad im se prenose mudrosti koje se (do)tiču duhovnog područja, i posljedično ne mogu niti osjetiti taj) tok snage pošto on pri otporu ostaje nedjelotvoran.

Tako kontakt između ljudi i Boga nikada ne može biti uspostavljen a posljedica toga je nezamisliva za ljudsku dušu, jer ona se u visinu može vinuti samo putem Božje milosti, koja opet može biti stečena samo putem priznavanja i stremljenja prema Vječnom Božanstvu.

Pritok Božanske milosti uvijek je posljedica kontakta s Bogom u molitvi …. Jer traženje Božje milosti je molitva, a to uvijek za preduvjet ima duhovni spoj s Bogom. Ljudi koji mole nikada ne mogu pasti, tj. ostati udaljeni od Boga. Oni će Bogu prilaziti sve bliže, jer oni Ga traže, oni žude Njega i Njegovu snagu, pa tako i primaju Njegovu snagu i milost.

A one neizbježno vode u visinu. Tko moli sjedinjuje se s Bogom …. na početku onoliko dugo koliko se moli, da bi se postepeno s Njim povezao sve uže i na posljetku bio potpuno sjedinjen s Njim. Tko moli, Boga priznaje kao Silu Kojoj je podređen. On Mu se podređuje s punom voljom, on se više ne nalazi u tajnom ili otvorenom otporu protiv Boga, pa ga tako Bog može obdariti Svojom Ljubavlju i Svojom snagom …. Svojim Duhom ….

A tko prima Duh iz Boga, taj se nalazi u vezi s duhovnim carstvom. Njemu pritječe znanje te se nalazi u svjetlu …. A sve to prouzrokuje svjesno spajanje s Bogom …. sve to prouzrokuje intimna molitva, koja je time najznačajniji proces za čovjeka, dokle god on boravi na Zemlji. Jer molitva je posvjedočenje njegove volje i njegove odluke za Boga …. Tko intimno moli, taj se iz slobodne volje odlučio za Boga, i taj se vraća Onome od Kojega je proizišao …. 

AMEN

Spread the Truth