Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

1619 (“Dođite k Meni svi…” “Ja vam ne dajem kao što svijet daje…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1619, 18 Rujan 1940

‘DOĐITE K MENI SVI…’… ‘JA VAM NE DAJEM KAO SVIJET…’

Vi trebate češće tražiti Moj Duh, vi trebate ići po Moju zaštitu, odnosno moliti Me u svoj prisnosti i povjerljivosti, da Ja preuzmem brigu za vas, i vi onda poželite Moj Duh, da On bude s vama. I tako se vaš duh povezuje sa Mnom, on prepoznaje svoju stvarnu domovinu, on traži sjedinjenje s Mojim Duhom, jer je on iz Mene… I vi ćete Mi se kroz to sve više približiti, i uskoro više nećete htjeti biti bez Mene, vaš život će biti spokojan, a kraj vremenog života za vas neće značiti ni strah ni užas.

Dođite k Meni svi, koji ste umorni i opterećeni, Ja vas želim odmoriti (obnoviti, osvježiti). Podignite vaše oči k Meni, Ja vam želim pomoći… Tražite Me, pa ćete Me naći, budući Ja čekam jedino vaš poziv, i dolazim k vama. Ja želim da vi uvijek i stalno budete u mislima sa Mnom… Ja želim da se vaše srce kliče kada se ono poveže sa Mnom… Ja želim u svakom trenutku biti vaš Pratitelj, Kojemu se vi pouzdano možete povjeriti… Ja želim prepoznati vašu Ljubav u tome da vi ništa ne započinjete bez Mojega blagoslova, bez da ste izmolili Moju potporu… Ja želim u svakom poslu biti zatražen za savjet, smjeti vas usmjeravati i voditi na svim vašim zemaljskim putima… Ja želim, da Meni žrtvujete vrijeme i počinak, kako bi imali dijalog sa Mnom… Ja želim biti vaš Početak i vaš Kraj… Ja želim s vama dijeliti radost i patnju, vi Me trebate stalno žuditi i čeznuti za Mojom Ljubavlju. A, ako vaša volja češće traži spoj sa Mnom, Ja vas uzimam posve u posjed, i spuštam u vaše srce mir… Jer, Ja vam ne dajem kako vam daje svijet… Ja vam dajem vječni život, budući ste vi, koji tražite Mene i Moj Duh, moja djeca, i time imate pravo na kraljevstvo koje sam Ja vama pripremio… Ja vam dajem vječni život… vječnu slavu.

AMEN

Spread the Truth