Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1077 (Vidljivo prisustvo Spasitelja… Stupanj Ljubavi)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 1077, 31 Kolovoz 1939

VIDLJIVO PRISUSTVO SPASITELJA… STUPANJ LJUBAVI…


Oni koji Me traže će Me prepoznati gdjegod ih susretnem, jer njihov duh je dio Mene i stoga ih ništa ne razdvaja od Mene. Ja ću biti među njima u osobi i unutarnji glas će im razotkriti Moje prisustvo… I ako Mi oni onda žele služiti, ostati će nijemi i neće Me javno obznaniti, jer Ja ću onda biti jedino prisutan za dijete koje je sjedinjeno sa Mnom u najdubljoj Ljubavi. Ja ću biti vidljiv ovom djetetu pa ipak ostati skriven drugima ako Me njihov duh još nije prepoznao. Unatoč tome, čas vam je i dalje ne-razotkriven, jer jedino Me vaš stupanj Ljubavi vodi ka vama i među vas. Ostavština koju Sam dao Mojim Vlastitima na Zemlji će se ispuniti doslovno, svakome tko Me nosi u srcu će biti dozvoljeno ugledati Me, i svaka riječ iz njegovih usta će svjedočiti o Mojoj veličanstvenosti, i njegov će glas radosno/jasno odjekivati ako Mi pjeva hvale i slavi Me… I čim Ja boravim među vama, Mojom malom dječicom, vi se nikada ne trebate bojati patnje na Zemlji, jer vi ju više nećete osjetiti toliko puno; jedan pogled u Moje Očeve oči i zemaljska patnja vas više neće mučiti. Ja dolazim Mojim Vlastitima da im dam ovu snagu kako bi prkosili jurišu koji se u njih probija izvani. Duh iz Mene vas podučava tako da ste jednako sposobni podučavati i hraniti i osvježavati gladne i žedne. I gdjegod se sakupite zajedno da bi proglasili Moju Riječ Ja sudjelujem i dajem snagu onima koji govore u Moje ime… I time Sam Ja koji otkrivam Sebe kroz ljudska usta, jer Ja odabirem Moje vlastite borce, i svatko voljan boriti se sa i jedino za Mene će se boriti mačem njegovih usta, onda će on biti pobjedonosan u borbi, budući ću ga Ja voditi u borbu. On koji Me ugleda ne može drugo nego Mi služiti sa svom njegovom dušom… On se ne plaši protivnika, strah i očajanje su za njega ništa, jer Moja slika je neizbrisivo ugravirana u njegovo srce i, od onda nadalje, ona će biti pokretačka sila za njegov najviši prikaz volje. I svijet će prepoznati njegovu snagu sa zaprepaštenjem; on će mu se usprotiviti a ipak će biti nesposoban oslabiti njegovu volju, u neprestanjoj borbi kao hrabri borac on će pokazati mnogim dušama put do vječnog svjetla, jer oni će prepoznati snagu i silu vjere u Mene, Spasitelja i Iskupitelja svijeta.

AMEN

Spread the Truth