Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0988 (“Ne kao što vam daje svijet…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0988, 30 Lipanj 1939

„NE KAO ŠTO VAM DAJE SVIJET…“

(Ivan 14:27)

Meni služi onaj, koji Me traži i nastoji ispuniti Moju volju. A, njegovo srce Ja želim oblikovati, i njegov duh (um, osjetila) u cijelosti okrenuti Meni. Zemaljska opterećenja trebaju jedino pridonijeti tome da povećaju težnju za Mnom; čovjek treba u Meni prepoznati Spasitelja iz svih nevolja, i njegovo najdublje preklinjanje (vapaj) mora biti okrenuto sjedinjenju sa Mnom. Što više zemaljsko dijete oskudijeva (zlopati se, gladuje), to više čežnjivo žudi k Meni, i kada je skoro skapao, Ja živo stojim pred njim. I njegova čežnja će biti utažena, Moja Ljubav mu dodjeljuje ono što ga neizrecivo usrećuje. Ja vas ne opskrbljujem kao što vam svijet daje… Jer, svijet plaća zemaljskim blagom, a Ja sam za vas pripravio nebeske radosti, a ove radosti nisu ni na koji način prolazne, nego traju vječno i neiscrpan su nebeski ushit. Zemaljska sreća je uvjetovana užitkom posjedovanja, stoga će čovjek uvijek nastojati posjedovati ono što mu izgleda poželjno. Ali, nebeski užici su utemeljeni jednako u davanju kao i u primanju… Jer, sve je vođeno Ljubavlju, a tko ljubi, želi u istoj mjeri dati, kao što on sam prima. Shvatite stoga Božju dobrotu, Njegovo strpljenje i Njegovo milosrđe, da On svim stvorenjima na Zemlji Sebe Samoga nudi kao najvišu sreću… da svatko može samo poželjeti sjedinjenje s Njim, kako bi neopisivo blaženo bio zbrinut od vječnog Božanstva… da On ljudima koji ustrajavaju u stalnom otporu, uvijek iznova pruža Svoju Ljubav, jer On ne želi da oni moraju propustiti ovu najvišu sreću… i da Njegovo strpljenje s ljudima ne poznaje granice, te im se On na svaki način nastoji približiti… On želi da sve nezrelo prepozna svoje stanje, i samo (osobno) se gorljivo potrudi doseći visinu, i tako se kroz Božju milost oblikuje u davajuće kao i primajuće biće.

AMEN

Spread the Truth