Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0400 (Napuštanje majke crkve)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0400, 5 Svibanj 1938

NAPUŠTANJE MAJKE CRKVE…

Najveća budalaština u životu se događa kada se ljudi povuku iz Crkve kojoj pripadaju. Okolnosti u kojima se svećenstvo našlo u današnje vrijeme nisu lagane… oni čine sve moguće da bi pomogli Crkvi zadržati njezine ovce a ipak jedna za drugom sebe izolira i često više ne pronalazi svoj put nazad… Onda je izuzetno teško izvršiti utjecaj na dušu takvih dezertera premda to jeste i doista treba biti zadatak svakog svećenika. Sada Gospod polaže dar podučavanja u ruke Njegovih odabranih slugu… ne da bi otjerao svećenike iz službe nego da bi im pomogao, tako da ljudi izvan Crkve također prime blagosov Božje Riječi. Ali tko sluša i prihvaća Riječ…

Neopisivo je teško za nekoga tko je sebe dobrovoljno razdvojio od Crkve podrediti se Božjim zapovijedima…  Nije kao da on nije imao mogućnost hodati ispravnom stazom… Ako njegovo srce diktira što je milo Gospodu i on slijedi ovaj glas on će vrlo skoro doseći stupanj koji će ga voditi do puno daljnjeg uspona… ali obično ljudi koji su se razdvojili od njihove majke Crkve nisu uopće zainteresirani za čisto duhovne stvari. Oni niječu sve i prema tome su u izuzetno nesigurnoj poziciji tako što su sebe izručili zlim silama, budući oni odbacuju svu podršku koju im je Crkva i dalje osiguravala i daleko više je vjerojatno da će postati potpuno nevjerni, i njihov cijeli smjer razmišljanja se jedino primjenjuje na sadašnjost… ali oni niječu život nakon smrti, što je općenito razlog zašto su sebe razdvojili od njihovog prethodnog vjerovanja. Ako su ovi ljudi jednog dana suočeni sa velikom nevoljom oni neće znati kuda se okrenuti… oni će onda tražiti njihova Boga a ne znaju gdje Ga potražiti…

Svećenstvo neće nikada više biti sposobno održati staru disciplinu, ono je izgubilo snagu koja čini zadatak glasnika Božje Riječi lakšim, budući njima samima također često nedostaje istinske vrloduboke vjere… Oni više ne mogu poduprijeti sa svetom revnošću ono što podučavaju, i stoga jedna stvar objašnjava drugu. Božja Riječ treba oživjeti u glasniku… svatko tko govori ljudima mora biti prožet sa istinskom Ljubavlju spram Spasitelja. Onda će svaka Riječ koja teče iz njegovih usta biti izgovorena od strane Gospoda Osobno… onda će svaka riječ također ući u srca ljudskih bića, i malo stado ljudi na Zemlji koje slijedi Spasitelja i voljno je služiti Mu, će se ujediniti još prisnije. Ali svatko tko napusti majku Crkvu izručuje sebe Božanskoj milosti ako on u svom srcu dobrovoljno ne odluči prihvatiti Božansku doktrinu… Takva je borba srca od ogromne vrijednosti u sadašnje vrijeme ako ne želite propasti. Tlo je bilo pripremljeno gdjegod se zajednica okuplja da bi čula Božju Riječ, i ako je čovjekova Ljubav također aktivna zemaljsko dijete će uskoro osjetiti blagoslov Božje Riječi tako što će biti sposoban proniknuti Božansko učenje uvijek više i tako što će primiti ispravno razumijevanje za Božju Riječ.

I tako je temelj vjere položen u takvoj zajednici, i ako vjerni, Bogu-služeći pastir tamo vodi ovu zajednicu Riječi Gospodnje će uskoro pustiti korijena u srcima vjernika, i oni će biti ispravno vođeni na stazi uspona. Prema tome ostanite vjerni vašoj majci Crkvi i ne napuštajte je, jer svaka Crkva vam može dati temelj za vaš vlastiti napredak ako ne slušate samo sa vašim ušima nego također sa vašim srcima ono što vam vaš Nebeski Otac govori kroz Njegove sluge. Prema tome, kada čujete Božju Riječ vi trebate znati kako vam Gospod Osobno govori… vi trebate znati kako je svatko tko služi Gospoda bio odabran proglasiti Riječ, da će jednog dana biti velika žetva… i poštujte sve radnike u vinogradu Gospodnjem… Bilo kojoj osobi koja proglašava Njegovu Riječ je bio dan zadatak i snaga od strane Njega… stoga slušajte ga i blagoslov Božje Riječi će uvijek sići na vas.

AMEN

Spread the Truth