Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8664 (Voljnost za pomaganjem utjelovljenih svjetlosnih bića…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8664, 5 Studeni 1963

VOLJNOST ZA POMAGANJEM UTJELOVLJENIH SVJETLOSNIH BIĆA… 

Vjerujte Mi, ljudi bi bili u strašnoj nevolji (ili ‘u jako tužnoj situaciji’) za vrijeme posljednjih dana prije kraja da Ja nisam neprestano slao glasnike svjetla na Zemlju da im donesu svjetlo i snagu direktno od Mene i tako pridonesu spašavanju bar onih ljudi koji sebe još nisu u potpunosti predali Mojem protivniku. Ovi glasnici svjetla se stoga bore protiv princa tame tako što razotkrivaju zablude uz koje ljudi prianjaju, donoseći im svjetlo istine i tako osvjetljavajući stazu povratka k Meni u kuću Njihovog oca. Mora postojati aktivnost snažnih protudjelujućih sila, jer protivnikova sila je velika s obzirom na to da ljudi osobno ustupaju pred ovom silom (ili ‘priznaju ovu silu’) sa njihovim pogrešnim stavom u odnosu prema Meni, njihovom Bogu i Stvoritelju od vječnosti. Oni žive u njegovom carstvu i neprestano se kreću u duhovnom mraku. Moje kraljevstvo je, međutim, kraljevstvo svjetla i blaženstva, i iz ovog kraljevstva su predusretljiva svjetlosna bića, motivirana njihovom ljubavlju prema nesretnicima, učinila sebe dostupnima Meni kako bi se spustili na Zemlju da bi im pomogli pronaći povratni put prije kraja. A pošto njih jedino ljubav prisiljava na ovaj rad, Ja ga prihvaćam i postavljam ih tamo gdje postoji mogućnost uspjeha, gdje su oni onda s ljubavlju aktivni, i u zemaljskom i u duhovnom smislu.

Jer oni sada žive kao ljudska bića među ljudskim bićima i stoga se… iako su njihove duše već potpuno zrele/usavršene… također moraju uklopiti među ljude (= izgledati poput njih). Oni se posljedično tome ničime posebno ne ističu već žive poput svih drugih, često u nepovlaštenim okolnostima. Pa ipak oni nikad neće morati trpjeti nevolju, pošto oni rade kao Moje sluge na Zemlji i Ja ću se, poput dobrog Gospodara, također uvijek pobrinuti za sve njihove zemaljske potrebe umjesto njih. Pri svemu tom oni nisu upadljivo primjetni u njihovom okruženju, pa ipak svaki vjernik ih može prepoznati po njihovoj neobičnoj misiji. Jer oni Mi služe kao nositelji svjetla, kao nositelji istine, koju oni mogu primiti direktno od Mene i predati ju dalje njihovim bližnjim ljudskim bićima. Jedino čista istina još može donijeti spasenje onim ljudima koji i dalje žive u potpunoj grešci, u duhovnom mraku, i koji su prema tome u velikoj opasnosti da se izgube. Jer vi ljudi niste u stanju procijeniti u kakvoj se opasnosti nalazi čovječanstvo za vrijeme ovih posljednjih dana prije kraja. I ovo Me motivira da na Zemlju pošaljem glasnike svjetla koji će, kao ljudska bića, onda učniti sve što je u njihovoj moći da djeluju umjesto Mene na Zemlji kako bi spriječio da ljudi postanu predmetom prisilne vjere. Ovi nositelji svjetla mogu ispravno (ili ‘su sposobni dobro’) naslutiti odakle dolaze čim, kao ljudi, od Mene prime otkrovenja kako bi bili u stanju ispuniti njihovu misiju… Jer oni će uskoro prepoznati duhovno nizak stupanj njihovih bližnjih i njihovu bespomoćnost da ikad postignu svjetlo istine ukoliko ne prime posebnu pomoć… I pošto će oni osobno s Moje strane kroz priopćavanje Riječi biti uvedeni u znanje o svim međuodnosima, oni će također znati da su došli iz drugačije sfere u svrhu misije.

Bilo kako, Ja ću njihovo porijeklo držati skrivenim dok nisu ostvarili poseban stupanj zrelosti kao ljudska bića kojeg će oni, međutim, ostvariti jedino pred sam kraj njihovog zemaljskog života, jer nevažno je za misiju ljudskog bića koji je duh sebe utjelovio u njemu, pošto su sva bića svjetla koja sebe (po)nude za život na Zemlji zbog spasenja ljudi duhovi ljubavi koji su blizu Mome srcu, a Moja ljubav prema svim Mojim živim kreacijama je toliko duboka da Ja Mene što se tiče ne primjenjujem nikakvu kategorizaciju, kao što je uvijek slučaj sa ograničenim razmišljanjem… U vama ljudima, međutim, postoji želja da doznate o vašem prethodnom postojanju, i onda sam Ja vašom ljubavlju povremeno motiviran dati vam male nagovještaje/migove, pod uvjetom da vi ove znakove protumačite ispravno… Jer u Mojem kraljevstvu ima bezbroj bića sa istim stupnjem ljubavi čije karakteristike… mada je svako pojedinačno biće samo-svjesno… korespondiraju velikom izvornom duhu, opet baš zbog njihove veće od najveće ljubavi… I Ja ove također ponovno prigrljujem sa Mojom ljubavlju i prisutan Sam im na Zemlji kako bi ih podržao u njihovoj duhovnoj misiji, koja je hitno/neodložno potrebna pošto je čovječanstvo dosegnulo tako duhovno nizak stupanj da mu jedino čista istina može pomoći ponovno se uzdignuti koju vi, Moji glasnici, trebate primiti direktno od Mene i predati dalje, tako da greška može biti prepoznata… tako da na Zemlji bude svjetlo, tako da Ja Osobno budem prepoznat od strane ljudi u Mojem cijelom Biću… Jer baš ova realizacija je ono što Moj protivnik pokušava ugušiti kako bi ljude spriječio tražiti i pronaći stazu do Mene… Jer svatko tko Me prepozna u Mojoj beskonačnoj ljubavi, nenadmašivoj mudrosti i golemoj moći će takođe težiti prema Meni, i biti će spašen od ponovljenog (pro)pada(nja) u bezdan.

AMEN

Spread the Truth