Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8663 (Zadatak širenja Istine…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8663, 3 Studeni 1963

ZADATAK ŠIRENJA ISTINE…

Duhovno blago koje posjedujete također vas obavezuje da ga predajete dalje, A pošto je Moja volja da širite istinu Ja ću također uvijek blagosloviti vaše napore. Prema tome, ne dopustite sebi da vas obeshrabre prepreke ili poteškoće koje će vam Moj neprijatelj uvijek postaviti na vašem putu, jer ako vam Ja obećajem Moj blagoslov aktivnost Mojeg neprijatelja će biti jalova. Ja jedino želim da vi imate potpuno povjerenje u Mene, Ja ne želim da poduzmete išta bez da ste apelirali za Moj blagoslov i Moju pomoć… Ja ne želim da zaboravite za Koga radite, budući vi ne vršite zemaljski posao kada pokušavate raširiti istinu… to je ispunjenje zadatka kojeg Sam vam Ja Osobno dao, i čak ako radite na više manje zemaljski način, vi ćete ga unatoč tome ipak jedino poduzeti uz podršku duhovnih sila koje na vas mogu vršiti utjecaj u Moje ime u svakoj vrsti posla kojeg činite za Mene i Moje kraljevstvo. Jer opet i iznova vam kažem da ljudi najhitnije potrebuju svjetlo… Pa čak ako samo nekolicina žudi za njime, ali čak tih nekolicina mogu biti učinkoviti u njihovom krugu, i biti ćete iznenađeni gdje će istina od Mene zasjati, primjetit ćete najčudnije međuodnose i biti sretni da ste bili sposobni doprinijeti spram činjenice da ljudi prime svjetlo. I premda je Moje vođenje očigledno, ljudi unatoč tome moraju biti zaposleni tako da sve proslijedi unutar okvira prirodnog napretka i ni jedan čovjek nije prisiljen vjerovati, ipak uvijek prikazuje ljubav, mudrost i silu Boga i Stvoritelja. Međutim, vi, Moje sluge, ćete također opet i iznova doživjeti Moju ljubav i brigu, jer svaki dobar Nadzornik pazi na svoje radnike. Samo sebe izručite Mojoj Očinskoj brizi, sebe Mi predajte potpuno i, uistinu, Ja ću vas voditi gdjegod idete, Ja ću blagosloviti vaš rad za Mene i Moje kraljevstvo i pobrinuti se da bude uspješan. Vi uvijek trebate znati da vas Ja trebam, jer ljudi moraju vršiti što Ja smatram da je dobro i uspješno, ali zbog slobodne volje ljudi Ja Sam ne mogu raditi vidljivo budući mora biti prepušteno ljudima da li žele ili ne žele prihvatiti istinu od Mene koja im je od strane vas ponuđena. Unatoč tome, oni su u najhitnijoj potrebi za ovom čistom istinom, i prema tome Ja opetovano želim privući vjerne su-radnike, i oni mogu biti uvjereni u Moj Očinski blagoslov.

AMEN

Spread the Truth