Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8632 (“Svi morate biti podučeni od Boga…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8632, 1 Listopada 1963

‘SVI MORATE BITI PODUČENI OD BOGA…’

(Ivan 6:45; Izaija 54:13)

Svi morate biti podučeni od Boga …. Stoga vam se moram moći obratiti, kako bi vas uveo u područja koja su vam nepoznata, pošto ste ih nekoć dobrovoljno napustili i svo znanje izgubili. No to znanje nikada vam neće biti uskraćeno, ako ga ozbiljno žudite posjedovati. Dobrovoljno ste ga se odrekli, dobrovoljno ga opet morate htjeti primiti, i uistinu, tada možete direktno od Mene primiti opširno znanje, tako da nestane sva duhovna tama, tako da jasno prepoznate na čemu se temelji vaše ljudsko postojanje.

Posjedovati to znanje dragocjeni je poklon milosti koji vam pomaže doći do savršenosti, što je svrha i cilj vašeg zemaljskog postojanja. Taj poklon dobijate kao dokaz Moje ogromne Ljubavi prema vama, no morate ga rado prihvatiti i iskoristiti, tek tada će na vama ispoljiti svoje blagoslovljeno djelovanje. A da je to poklon vašeg Boga i Tvorca od Vječnosti, vašeg Oca, Koji Svoju djecu time želi usrećiti, u to možete biti uvjereni i to zastupati kao Istinu. Jer iz Mene može izlaziti samo Čista Istina, i sve dok je Ona nepromIjenjena, vi ljudi ćete se kretati na Njenom svjetlu i time biti na pravom putu, jer Istina vas neizbježno mora privoditi k Meni, dok međutim svaka zabluda vodi u ponor, onome od kojega se na Zemlji trebate osloboditi.

Vi svi trebate biti učeni od Boga …. Znači da svi morate primiti Istinu i da se prije toga za to morate učiniti prijemčivima …. Jer, spremnost za stajanje u Istini uvjetuje to da je spoznate kao Istinu, i Ja Sâm tek tada mogu djelovati u vama i obratiti se osobno vama, kad’ ste dokazali tu spremnost time što se činite dostojnim toga da čujete Moj govor, bilo to direktno ili indirektno …. No, svaka dostava Istine uvjetovana je Mojim direktnim djelovanjem u vama, jer, vaša Božanska iskra mora biti obasjana, i vi morate svjesnim povezivanjem sa Mnom doći do razumijevanja za duhovno blago koje dobijate iz vani, ali koje je uvijek bilo odaslano od Mene Samoga.

No vi ljudi više ne posjedujete Čistu Istinu, pošto je ova bila prožeta zabludama putem djelovanja Moga protivnika, vi dakle više niste “naučavani od Boga”, inače zabluda ne bi bila moguća. Ne posjedujete dublje znanje, ili ste potpuno krivo naučeni. Duhovna područja potpuno su vam nedostupna, pošto u njih ne želite prodrti …. Tako da se krećete u duhovnoj tami, i to na štetu vaše duše, koja treba svjetlo da bi našla pravi put koji vodi ka gore. Tama uvijek proizlazi od Mog protivnika, dok Ja neprestano odašiljam svjetlo …. Tako da i vi sami možete prosuditi u čijoj se vlasti nalazite ….

Dok god ste u potpunom neznanju glede svrhe i uzroka vašeg postojanja, još ste zamračenog duha …. Ali ako vam to bude rasvijetljeno, onda ćete posjedovati i svo znanje o međuodnosima, o smislu i svrsi zemaljskog postojanja i o vašem zadatku. Kad ste dakle u znanju, stojite na svjetlu, i onda ste oslobođeni od okova protivnika, pripadate Meni, Koji jedini odašiljam svjetlo, i tada ste “učeni od Boga”, Koji vam jedini može učiniti pristupačnima duhovna područja.

A svjetlo će uvijek činiti usrećivati, dok će tama ljude tlačiti …. I svaki čovjek se treba truditi u sebi upaliti svjetlo, što čini uvijek kad prakticira Ljubav. Jer Ljubav je prvi uvjet za to da svjetlo odozgor može zasvijetliti u čovjeka …. Ljubav je prvi uvjet za to da Ja Osobno čovjeka mogu podučavati, pošto tad Sâma Vječna Ljubav komunicira sa ljubavnom iskrom u čovjeku, s njegovim duhom, i njega onda može podučavati.

I Ljubav će se željeti dati, Ona će neprestano dijeliti darove milosti, koji uvijek samo trebaju biti rado i zahvalno prihvaćeni, kako bi rezultirali najvećim mogućim blagoslovom za ljude. Jer što dolazi od Mene, mora uvijek imati blagoslovljen učinak, i taj poklon je ponuđen svakom čovjeku. No nitko nije prisiljen da prihvatiti ga, uvijek je slobodna volja čovjeka odlučujuća, zbog čega niti svjetlo ne može svijetliti gdje mu volja to sprječava.

Pa i pored toga što je Moja Ljubav prema vama, Mojim stvorenjima, koja kao ljudi živite na Zemlji, ogromna, ostavljam vam potpunu slobodu po pitanju vašeg htjenja, razmišljanja i postupanja. I kad Ja Sebe uvijek iznova želim poklanjati, onda morate rado, primiti i iskoristiti Moj dar milosti, tek tada će on vama biti od koristi, al’ protiv vaše volje ne možete dospjeti do svjetla.

AMEN

Spread the Truth