Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0236 (Svjetlo je život… Utjecaj Božjih glasnika… Božićna noć)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0236, 24 Prosinac 1937

SVJETLO JE ŽIVOT… UTJECAJ BOŽJIH GLASNIKA… BOŽIĆNA NOĆ

Blažen je onaj koji prihvati Moju Riječ i svoje srce čeznutljivo okrene prema Meni…

Drago Moje dijete… uvijek vrši svoj rad u Mojoj milosti i ostani Mi vjerna. Gle, želja da služiš Gospodu besprekidnom privrženošću će te privesti bliže nebeskim kapijama, i tvoja će žudnja postajati sve srdačnija, jer Moja te ljubav neće ispustiti… Ti u svakom stvorenju vidiš Božju živu tvorevinu… a svaka od Božjih živih tvorevina je zauzvrat dio vječnog svjetla… jedino svjetlo je život… prema tome stremi za svjetlom ako želiš živjeti u vječnosti… Božansko svjetlo se spustilo na Zemlju kako bi donijelo prosvjetljenje onima koji su živjeli u mraku… ali u kraljevstvu Mojega Oca će vječno svjetlo za svih vas sijati vječno i nećete se morati bojati mraka… prema tome, na zemlji stremite za božanskim svjetlom… Pripremite vaše srce za Spasitelja tijekom ove noći tako da On pronađe pristup u njega… Svi tvoji duhovni prijatelji ti žele pomoći tako da sve ono što planiraš napraviti bude u slavu Božju i tebi za dobrobit…

Dijete Moje, tijekom ove noći mnogi glasnici putuju zemljom… nadaleko i široko oni nastoje ispuniti Spasiteljevu volju tako što usmjeravaju ljudske misli k času Kristovog rođenja i na taj način ih ponovno pokušavaju učiniti prijemčivima za Njegova učenja i svrhu Njegovog života na Zemlji… Svaki naš napor ima za cilj opet stvoriti duhovnu povezanost između zemaljske djece i duhovnih bića koja ih okružuju, tako da im… još jednom… možemo pomoći ostvariti kontakt sa Nebeskim Ocem… Spasiteljem. U ovoj noći se mnoge misli okreću prema nebu… Oh, kada bi mi samo mogli prožeti njihova srca tako duboko da oni više nikad iznova ne (na)puste ove misli, da uzmognu započeti okretati njihove misli u ovom pravcu svakog trenutka svakoga dana!… Koliko puno zadovoljstva bi mi bili u stanju pružiti našem dragom Spasitelju, i kako korisno bi to bilo za ljudske duše!… I milost Boga Gospoda bi uvijek blagoslovila njihovo stremljenje i od sad na dalje im dala snagu raditi na vlastitom poboljšavanju kako bi u ovom životu unaprijedili svoju dušu… Često mi ne možemo napraviti ništa nego gledati kako put uzlaska postaje sve teži za zemaljsku djecu… kako oni sebe otuđuju od svega što je božansko i prihvaćaju stavove koji nisu u skladu sa učenjima našeg Gospoda Isusa Krista… Mi to vidimo i nismo u stanju spriječiti pošto nas ni jedno od ove zemaljske djece ne zaziva za pomoć… naš naum da utječemo na njihove misli je uzaludan, oni sve odbacuju, i u takvim trenucima svaki napor da bi pomogli zemaljskoj djeci ostaje neplodan…

Ipak u ovom trenutku (= Božićna noć) su ljudska srca često dostupna za takve osjećaje… to je blagoslovljeno vrijeme kada je toliko puno čovjekovih misli nesvjesno odnešeno do duhovnih predjela… i gdjegod to percipiramo mi smo smjesta spremni voditi te misli dalje i zapaliti sićušnu iskricu realizacije u njihovim dušama. Mi želimo voditi duše do Gospoda… i donijeti svjetlo realizacije ljudima… Mi bi željeli otrgnuti duše iz mraka i postaviti ih u stanje blažene sreće dodjeljujući im realizaciju Božanske Istine… tako da oni više nikad ne bi hodali u duhovnom mraku.

AMEN

Spread the Truth