Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7655 (Zazivanje svjetlosnih bića nakon molitve Bogu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7655, 25 Srpanj 1960

ZAZIVANJE SVJETLOSNIH BIĆA NAKON MOLITVE BOGU…

U vašem kontaktu sa duhovnim svijetom jedino vaš stav spram Mene odlučuje da li će vaša duša izvući dobrobiti od toga. Jer dobre i zle sile se bore za vašu volju te hoće izvršiti njihov utjecaj na vas, i vi jedini odlučujete kojim će silama biti dozvoljeno da vam priđu. Odlučujući činbenik je vaše usmjerenje volje, koja uvijek mora ciljati u Mene, ako će svjetlosnim bićima koja rade namjesto Mene (ili ‘u Moje ime’) biti dopušteno zaštititi vas i podučiti.

Vaša neprestana veza sa Mnom vam osigurava njihovu zaštitu i brigu, i njihov utjecaj na vaše duše će uvijek biti povoljan i promovirati razvoja vaših duša. Jer čak ovim bićima, koja su puna Ljubavi, nije dozvoljeno utjecati na vas protivno vašoj volji premda su zle sile to također nesposobne učiniti… to je zašto ste vi uvijek zaštićeni od njihove aktivnosti kada se blisko sjedinite sa Mnom, kada Mi apelirate za zaštitu i pomoć. Onda ću Ja biti u stanju podučiti Moja svjetlosna bića da vas paze (ili ‘motre na vas’), i onda ćete vi doista biti sigurni. Jer Ljubav ovih bića je ogromna i oni će učiniti sve za vas čim vide kako se vaša volja odnosi na Mene.

Otud vi uvijek sebe možete smatrati nošenima njihovom Ljubavlju sve dok (p)održavate vašu vezu sa Mnom, koja tako dozvoljava njihovu neograničenu aktivnost. I vi se također možete mentalno povezati sa njima; vi im možete predstaviti vaše probleme i zatražiti njihovu zaštitu, koju će vam oni vrlo rado podariti. Vi trebate sebe povjeriti svim dobrim duhovnim bićima i držati na udaljenosti sve zle duhove. Iz tog razloga vi također možete tražiti dobre sile za zaštitu od zlih sila, i oni će formirati barijeru oko vas i zanijekati ulaz potonjima. Ali vi ste cijelo vrijeme okruženi sa duhovnim silama, onima koje vam žele dobro i onima koje vas žele ozlijediti… i takođe duhovnim bićima koja očekuju vašu pomoć, koja su slaba i neobaviještena i osjećaju se privučenima vašom blizinom, budući oni vide vaše svjetlo i streme ka njemu, budući njima samima nedostaje svjetlo.

I u tom slučaju vi bi također trebali tražiti dobre sile za njihovu podršku da ih poduče i vode, i da ih zaštite od napredovanja zlih sila koje također pokušavaju utjecati na ova bića… Vi trebate jedino uvijek željeti djelovati vrlo/kreposno i pravedno i zatražiti pomoć da to napravite, bilo u zemaljskim bilo u duhovnim poteškoćama, jer svjetlosna bića su uvijek spremna u Moje ime pomoći onima koji žele biti Moji Vlastiti i u molitvi ostvaruju intiman kontakt sa Mnom. Otud vi možete neprestano slati vaše misli u duhovno kraljevstvo, i uvijek ćete primiti od tamo odgovor, kojeg vi mentalno prihvaćate i time ste također sposobni govoriti o ‘životu u i sa Bogom’….

Samo Me nemojte isključiti iz vaših misli. Jer Ja želim biti vaš početak i vaš kraj, vi trebate započeti i završiti vaše dnevne aktivnosti sa Mnom, i onda će svi anđeli doista paziti na vas, oni će vas podupirati sa savjetom i praktičnom pomoći, jer oni ljube Mene i također su puni Ljubavi spram vas… i prema tome oni će jedino uvijek ostvariti Moju volju. Međutim, vi možete samu ovu Moju volju učiniti naklonjenom spram vas u svako vrijeme, i vi ćete onda voditi blaženi život na Zemlji, jer onda ćete živjeti pod Mojom neprestanom zaštitom, budući ćete biti zaštićeni od strane svih Mojih anđela na vašem zemaljskom putu i oni će vas štititi od svih sila koje vam namjeravanju nanijeti štetu.

AMEN

Spread the Truth