Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7656 (Duša će požeti što je posijala…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7656, 26 Srpanj 1960

DUŠA ĆE POŽETI ŠTO JE POSIJALA…

Ne smijete se predati varljivim idejama, da vi sebi možete sakupiti blago za vaš zemaljski život, jer ćete ga izgubiti još brže nego ste ga stekli. Ja vas opominjem da ne stremite za zemaljskim dobrima, te da ne vezujete vaše srce za njih, i Ja ću vam uvijek iznova pokazati kako je prolazno (propadljivo) ono što pripada svijetu. Koliko li vremena i napora vi trošite kada se radi o sakupljanju svjetovnih blaga, i kako li tek rijetko mislite na to da vam ona neće ostati sačuvana, da ćete ih morati napustiti kada se odvojite od Zemlje, ali da vam ona mogu i drugačije biti oduzeta, ako je to Moja volja. Vi cijenite samo ono što pripada svijetu, ali što je prolazno; no ne cijenite ono vječno… vi brinete samo za vaše tijelo, a ne spominjete se vaše duše… I tako vi naopako koristite vašu životnu snagu, vi ju koristite samo za vašu tjelesnu udobnost (komfor), ali vi duši nepromišljeno spremate nesretnu sudbinu u vječnosti, jer joj za vrijeme zemaljskog života vi ne dajete ono što njoj jedino služi za usavršavanje, vi ju puštate gladovati, dok prekomjerno skrbite za tijelo, bez da ikada imate korist od toga. Jer, i vaš zemaljski život može od jednog do drugog dana završiti, a onda ćete ući siromašni i prazni u onostrano kraljevstvo, i morat ćete trpjeti velike muke. Vi jednom trebate promisliti, da vi sami nemate vaš život u rukama, da vaš život na Zemlji može biti tek kratko odmjeren, i da vam smrt može pristupiti svaki dan, bez da vi nju možete spriječiti. I vi trebate misliti na ‘poslije’… no, vi ne vjerujete da vi niste izbrisani (ugašeni, uništeni) sa trenutkom smrti; vi ne vjerujete u dušin nastavak života, i da će ovaj život onda biti sukladan vašem zemaljskom hodu i vašoj brizi za spasenje vaše duše. A ova nevjera je također i uzrok tome da vi nepromišljeno živite iz dana u dan, da se vi ni jednom ne upitate o svrsi vašeg zemaljskog života. Vi ste zadovoljni kada na Zemlji činite ono što vam se sviđa, kada stvarate tjelesnu udobnost (komfor), i sakupljate mnogo zemaljskih dobara za budućnost… A vi ne znate, da li vi uopće još imate ‘budućnost’.  Međutim, svi vi znate da ćete jednog dana morati umrijeti… A ovo znanje bi vam trebalo omogućiti da svjesno preispitate (iskoristite) vaš zemaljski život. No, ono što vam nedostaje je vjera; vjera u Boga i Stvoritelja, Koji će jednom od vas zahtijevati odgovornost za način vašeg zemaljskog života. A budući da ne vjerujete, vi ste ravnodušni. No, čas vaše odgovornosti stiže, u to svi možete biti sigurni, i vaše će kajanje jednom biti gorko, kada se nađete u najvećem siromaštvu duha u onostranom kraljevstvu, i jednom shvatite što ste propustili (zanemarili, podbacili) na Zemlji vlastitom krivnjom. Jer, milost je da ste se smjeli utjeloviti na Zemlji, i duša će jednog dana gorko požaliti to što je ovu milost ostavila neiskorištenu, jer ona nikada ne može nadoknaditi što je propustila, iako će njoj i u onostranom kraljevstvu biti pružena pomoć, da se uspne iz ponora, ali pod daleko težim okolnostima nego što jesu ili su bile moguće na Zemlji. Vi ne bi trebali živjeti tako nepromišljeno, jer će za svakog čovjeka doći čas u kojem on mora ostaviti zemaljsko tijelo i onda duša ulazi u duhovno kraljevstvo… Ipak, ovaj trenutak može donijeti veliku radost i blaženstvo, kao također i veliku tamu i muku… ali uvijek kako je to čovjek sam htio, i kako je on to dokazao kroz svoj zemaljski život… On će požeti ono što je posijao, on će ući u kraljevstvo svjetla i blaženstva, ili će ga pak dočekati tama, i neće ga pustiti na slobodu prije nego duša promjeni svoj stav, i onda uz podršku punu Ljubavi krene putem uvis.

AMEN

Spread the Truth