Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5756 (Očeve Riječi… “Tražite najprije Kraljevstvo Božje…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5756, 29 Kolovoz 1953

OČEVE RIJEČI… „TRAŽITE NAJPRIJE KRALJEVSTVO BOŽJE…“

(Matej 6:33)

Pouzdajte se u Mene i ne brinite, jer Ja na Sebe uzimam sve vaše brige, kada Me zamolite (1 Petrova 5:7). Ali napravite također i vi ono što možete napraviti za Mene… obavite rado i voljno rad za Mene, koji vam nalažem, jer to mora biti učinjeno od strane ljudi. Moje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta, a unatoč tome Ga vi ljudi ovoga svijeta morate nastojati osvojiti, i jedan bi trebao pomoći drugome ako on ne nalazi Put u Moje Kraljevstvo. Tako morate vi ljudi na Zemlji, ako Mi želite služiti, voditi bližnje, jer vi već poznajete Put, kojeg oni trebaju prvo tražiti i stoga im treba vaša pomoć. Ovo je rad koji zahtjeva vašu Ljubav prema Meni i prema bližnjima, i Ja ću odgovoriti na ovu Ljubav, pomažući vam kada ste u nevolji. Dao sam vam jamstvo da ću okončati vašu nevolju, Riječima: Tražite najprije Kraljevstvo Božje… sve ostalo će vam se nadodati… što također znači: Radite za Mene i Moje Kraljevstvo, a Ja ću vam, kao Mojim slugama, onda i nadoknaditi, kao Dobar  Domaćin… Možete ići kroz zemaljski život bezbrižni i neopterećeni, čim poduzimate jedino duhovni rad, skrećete pozornost vašim bližnjima na Put Koji vodi u Moje Kraljevstvo… Ne trebate provesti ni jedan sat u zemaljskoj nevolji, ako Mi se samo želite obratiti s punim povjerenjem, da ju Ja preuzmem… No, često ćete biti malovjerni i kolebljivi, često se zemaljski svijet gura između vas i Mene, i ne nalazite snagu da probijete zid koji nas razdvaja; vaša vjera je slaba, a stoga vas ne napuštaju ni brige, i onda također zaboravljate na Moje Riječi Koje vam obećavaju pomoć… Kojima međutim, morate dati povjerenje, da se ispune Obećanja. (29 Kolovoz1953) Sve će vam biti podnošljivo, sve dok održavate vezu sa Mnom, sve dok živite u vjeri u Mene i u Moju Ljubav i iz ove vjere sebe povjerite Meni… sve dok u ispravnom odnosu djeteta stojite do vašeg Oca, Koji vam jamči Svoju pomoć u svakoj nevolji. Proći će još mnogo patnje na Zemlji, kada ćete morati dokazati ovu vjeru u Mene… još uvijek ćete često biti u nevolji, jer vas Moj protivnik neprestano iskušava, jer vas želi navesti da padnete i njegovo nastojanje je da uzdrma vašu vjeru, da vas učini kolebljivima, tako da uvijek više može djelovati na vas. Ne dozvolite napasniku da trijumfira nad vama, u svakoj nevolji tijela i duše se okrenite Nebeskom Ocu, Koji samo čeka vaš poziv da vam bude u mogućnosti pomoći; vjerujte u Mene, Koji vam uvijek želim pomoći i svaka ispravna molitva nailazi na sluh, jer jedno Obećanje glasi: „Molite, i bit će vam dano, kucajte i otvorit će vam se…“ (Matej 7:7) Svaku Moju Riječ možete s potpunim povjerenjem gledati kao vama izrečenu, i možete se pouzdati u svaku Moju Riječ, jer ću Je Ja održati… I zato za vas ne bi trebala postojati ni jedna zemaljska nevolja, jer ćete vi, ako Mi ih predate,  biti oslobođeni… Jedino, u tome mora vaša vjera biti snažna i nepokolebljiva… Jedan pun Ljubavi Otac ne ostavlja Svoje dijete da moli uzaludno, On pomaže, jer ljubi Svoje dijete… Uvijek iznova razmišljajte da ste Moja vlastita djeca i da želim osvojiti vašu Ljubav i vaše povjerenje i stoga neću na vas djelovati bez Ljubavi. Ali često vas moram nježno pogurnuti, tako da ne zaboravite vašeg Oca. Ali, to je također Ljubav, jer jedino Ja vam mogu ponuditi najvišu sreću, jer drugdje ne možete naći Spasenje (blaženstvo), i stoga Ja uvijek iznova odvraćam vaše oči od svijeta… a, kada zaprijeti opasnost, moram vas također grubo dotaknuti, ali Sam uvijek smjesta spreman pomoći kada se opet okrenete Meni. To je udvaranje (prosidba, poziv) vašoj Ljubavi, ali ne i nedostatak Ljubavi s Moje strane… Jer vas i Moj protivnik pokušava potpuno osvojiti, i daje vam zemaljska dobra, ako se njemu okrenete. On vas iskušava, ali Ja vas pronalazim i pratim vas, jer vas želim uzvisiti, dok vas on želi oboriti. Pouzdajte se i vjerujte, da se Moja Ljubav odnosi na vas i da možete u bilo kojem trenutku iskusiti ovu Moju Ljubav, da Sam uvijek spreman pomoći, kada Me vi zazovete.

AMEN

Spread the Truth