Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5758 (Oblikovanje srca u hram Božji…)

Print Friendly, PDF & Email

Berhta Dudde, br. 5758, 31 Kolovoza 1953

OBLIKOVANJE SRCA U HRAM BOŽJI ….

Vi svoje srce trebate oblikovati u hram u kojem Ja mogu boraviti. I u tom hramu vi trebate moliti, ući u vaše najunutarnije i tamo Me tražiti i sa Mnom razgovarati u poniznosti i Ljubavi …. I zamijetiti ćete Moje obraćanje, pod pretpostavkom da Moju prisutnost u sebi činite mogućom. A ako svoje srce oblikujete u hram Božji, očistiti ćete ga od sveg smeća, iz njega ćete odstraniti sve što ne dopušta Moju prisutnost, okitit ćete ga vrlinama svih vrsta; činiti ćete sve što Me raduje i privlači u hram vašeg srca, i sami ćete se pretvoriti u Ljubav kako bi u sebe mogli primiti Vječnu Ljubav. I onda ćete neprestano držati tiho Bogoslužje, onda ćete sami rado boraviti ondje gdje sam Ja, i uvijek se radovati samo času kad možete sa Mnom razgovarati, kad Mi možete povjeriti vaše nevolje i brige, kad Me u poniznoj tihoj molitvi molite za pomoć i snagu ….

Vi ćete taj čas sve češće ubacivati u vaše zemaljsko postojanje, jer tada boravite u području koje se nalazi izvan zemaljskog svijeta, utjehu i snagu crpite si na onom mjestu na kojem Ja boravim pošto ste ga putem vaše Ljubavi uredili kao boravište, kao hram za Mene …. ne trebate Me tražiti u daljini, ne na javnim mjestima, ne u mrtvim predmetima, jer tamo se Ja ne nalazim …. al idite u vaše vlastito srce, idite u tišinu da bi Me zazvali, tada Ja odgovaram na vaš poziv, čak kad vaše srce još nije uređeno tako da Ja u njemu mogu boraviti, no pristupam vam i pomažem da Mi to boravište uredite ….

Jer vaša žudnja za Mnom već je veliko pomoćno sredstvo za čišćenje vašeg srca, i tad će Mojom snagom i biti odstranjeno sve što Me priječi da se kod vas nastanim …. Mogu vam biti tako blizu da osjećate Moje prisustvo, da Me možete čuti, i onda ću vam i biti tako blizu, pošto vas ljubim …. No vi morate omogućiti to da Ja mogu biti kod vas …. Putem samooblikovanja u Ljubav vaše srce morate urediti u hram, u koji onda u svako doba možete ući, da bi od Mene primili riječi Ljubavi, koje će vas uvijek činiti sretnima, samo ako Me žudite čuti ….

AMEN

Spread the Truth