Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7250 (Dokaz Isusovog postojanja na Zemlji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7250, 8 Siječanj 1959

DOKAZ ISUSOVA POSTOJANJA NA ZEMLJI…

Svako ljudsko biće ima priliku otkriti tajnu Božje ljudske manifestacije, i svako ljudsko biće će onda također imati dokaz Isusovog postojanja, Koji će mu biti otkriven kao Božji Sin i Iskupitelj svijeta, što će učiniti svaki drugi dokaz nepotrebnim. I svatko tko je konačno razumio ljudsku manifestaciju Boga također zna da je, i zašto, vjera nužna, zašto dokaz nije poželjan (povoljan), nego radije nepoželjan za dušin proces razvoja, koji je razlog čovjekova života na Zemlji.

Činjenica da je Bog Sebe utjelovio u Isusu Kristu, u Isusu čovjeku, jeste i ostaje preko vjerovanja za ljude koji nemaju uopće nikakve duhovne povezanosti, kojima je duhovna čežnja nepoznata… I prema tome ‘duhovna čežnja’ treba biti shvaćena da znači ‘proces razvoja duše’, kojoj nije bio dan zemaljski život kao cilj sam po sebi nego samo kao sredstvo do cilja. Posljedično tome, svatko tko nije duhovno motiviran isto tako nije ni ‘probuđen’, tj. njegovo je rasuđivanje više pod utjecajem pogreške nego Istine, on će radije prihvatiti zablude i smatra ih za Istinu, i Čista Istina će mu izgledati neprihvatljiva… baš radi toga što je njegov duh i dalje mračan, što se ne odnosi na njegov razum nego na duhovnu iskru unutar čovjeka, Božanski dio. Ova osoba neće prihvatiti čisto duhovne uzroke i time će Božja ljudska manifestacija kao ‘rezultat’ takvog duhovnog ‘uzroka’ biti preko njegova poimanja. Ali se ona dogodila, Bog Osobno je Sebe utjelovio u ljudskom biću, i ovo ljudsko biće je bio Isus, sin Marijin, Koji je bio začet od strane Duha Božjega. Ništa nije bilo dozvoljeno dogoditi se što bi moglo ljude prisiliti vjerovati, čak je Isusovo rođenje bilo podložno ljudskom zakonu, ali ne i začeće… Ljudi ne bi trebali biti tako oholi da ovo dvojbe kada uzmu u obzir da su sva ljudska bića baš kao i cijelo djelo stvaranja potekli iz Božje snage, time je uistinu bilo moguće za ovu snagu stvoriti ljudsko biće kao rezultat Njegove volje.

Ali ovo rođenje bez začeća je također imalo duhovne razloge koje jedan probuđeni duh može prilično lagano razumjeti. Međutim, ljudsko biće treba znati da su postojali duhovni razlozi za cjelokupno djelo stvaranja koji su bili utemeljeni na slobodnoj volji prvo stvorenih duhovnih bića, i da ova slobodna volja također igra ulogu u postojanju ljudskog bića… prvostvorenog izvornog duha… koja je značajna i istovremeno također objašnjenje zašto se nikakav ili jedino mali dokaz može pronaći za postojanje Isusa čovjeka, budući ljudsko biće ne smije biti prisiljeno kroz nikakva sredstva da zauzme pozitivan ili negativan stav spram Isusa Krista, Božanskog Spasitelja. Njegov stav spram Njega mora biti rezultat kompletne slobode volje jer ova jedina odlučuje duhovni preporod ljudskog bića u prvo stvoreno biće, što je svrha života ljudskog bića na Zemlji.

Štogod može biti dokazano prisiljava odluku… Ni jedna osoba ne može biti prisiljena donijeti odluku da bi se prethodno savršenstvo prvog stvorenog bića nanovo moglo postići, što je svrha i cilj cjelokupnog djela stvaranja. Otud, najprije osoba mora znati u svezi porijekla i cilja svega u postojanju, u svezi značenja i svrhe stvaranja i svih stvorenih bića unutar njega. Ipak on nikada neće biti sposoban steći ovo znanje iz knjiga, ono mu mora biti dostavljeno kroz Duh Božji, Koji je Osobno vječna Istina. Ovo, međutim, zahtjeva uvjete koje bi svi ljudi zasigurno mogli ali samo nekolicina žele ispuniti… Unatoč tome, duh Božji može sebe izraziti jedino gdje su ovi uvjeti ispunjeni: živa vjera u Boga koja može jedino oživjeti kroz Ljubav, i svjestan zahtjev za Božjom Istinom u pravom vjerovanju da će se Istina primiti od Njega… I ona će biti dana osobi budući Duh Božji sada kontaktira duhovnu iskru, koja je dio Njega, u ljudskom biću i osoba će biti podučena kroz duh…

Svatko tko ne može ili ne želi ovo vjerovati neće nikada postići mudrost, svjetlo znanja… Ali najčudesnija otkrovenja će biti razotkrivena svakome tko vjeruje, on će vidjeti blistavo i jasno ono što je za druge ljude neshvatljivo, on će biti sposoban razumjeti sve međuodnose, i problem Božje ljudske manifestacije u Isusu će biti riješen na takav zadivljujući način da on neće potrebovati nikakav daljnji dokaz a ipak će biti sposoban sve percipirati više jasno nego bi to mogao najoštriji razum. Ali onda je period vremena između Isusova života na Zemlji i sadašnjosti nevažan jednom probuđenom duhu budući Isusov život nije bio jedan događaj naumljen za izvjesnu grupu ljudi nego je bio naumljen za sve ljude u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti… Svi ljudi će znati o Isusovom životu ali oni ne trebaju dokaz Njegova postojanja ako je njihov duh probuđen, ipak bez buđenja duha čak najizrazitiji dokaz bi bio beskoristan za postizavanje zrelosti duše, budući vjera na temelju dokaza nije vjera koja poštuje slobodnu volju, a jedino se slobodna volja uzima u obzir. Razum je od nikakva ili vrlo malog značenja za buđenje duha unutar ljudskog bića… Potonje je rezultat života Ljubavi, života nesebične Ljubavi spram drugih ljudi, otud istraživanje najdubljih tajni nije pogodnost revnosne razumske aktivnosti nego jedino povlastica onih koji vrše Božje Zapovijedi, koje je Isus čovjek podučavao na Zemlji: ‘Ljubite Boga iznad svega drugoga i vašeg bližnjega kao sebe same…’ Rezultat ispunjavanja ovih Zapovijedi je najizvjesniji i očigledan dokaz Isusovog postojanja budući će onda Božji duh voditi osobu da pronađe Istinu i također mu objasniti sve međuodnose što jedino ljudski razum nikada ne bi bio sposoban ostvariti.

AMEN

Spread the Truth