Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7251 (Ljubav je ključ do mudrosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7251, 10 Siječanj 1959

LJUBAV JE KLJUČ DO MUDROSTI…

Vi ćete nastaviti razmišljati neispravno sve dok zanemarujete zapovijedi Ljubavi za Boga i vašeg bližnjega… Bez obzira koliko puno proučavate i promišljate, to neće biti od koristi za vas. Bez vašeg vlastitog života Ljubavi, uspjeh vašeg istraživanja će uvijek jedino biti lažni uspjeh, to jest, on neće korespondirati sa Istinom. Ali ako bi vi to stavili na probu bili bi iznenađeni time kako se vaše razmišljanje mijenja. Svatko može promijeniti sebe u Ljubav, budući je sposobnost da se ljubi bila postavljena u njegovo srce i uglavnom je to jedino zbog njegove volje ako ne koristi ovu sposobnost, ako on nije aktivan sa Ljubavlju. Iz ovog razloga jedino nekolicina ljudi će proći kroz ovu probu, ali čineći tako oni bi tako lako mogli dobiti dokaz koji bi ih učinio beskrajno sretnima, budući bi njihova srca iznenada postala prosvjetljena. Ali činjenica da je mudrost, svjetlo shvaćanja, jedino rezultat života Ljubavi, nije prihvaćena od strane ljudi kao Istina, jer oni ne mogu povezati jedan impuls srca sa aktivnošću njihova razuma, oni ne žele povezati njihov emocionalni život sa lucidnim intelektualnim razmišljanjem. A ipak, Ljubav je ključ do mudrosti, i nitko tko zanemari zapovijedi Ljubavi za Boga i njegova bližnjega neće znati Istinu. Međutim, objašnjenje da je Bog Istina baš kao i Sama Ljubav je tako jednostavno.

Jedno je nezamislivo bez drugoga, baš kao što po prirodnom zakonu vatra isijava svjetlo, tako mora vatra Ljubavi isijavati svjetlo mudrosti. Razum nije dovoljan kako bi se utvrdila Istina, ali razum ujedinjen sa Ljubavlju će istražiti najdublje dubine Božanske mudrosti… Čak ako ova izjava vama ljudima izgleda uobražena… vi bi je bili sposobni sami dokazati samo ako bi ozbiljno željeli znati Istinu. To je zašto će svi napori biti uzaludni kada želite razjasniti duhovne tajne, stvari, koje se ne mogu dokazati putem zemaljskih sredstava a ipak su značajne osobi koja ljubi Istinu. Ali misli osobe koja je promjenila njegovu prirodu, koja na početku njezina utjelovljenja kao ljudsko biće uglavnom poznaje jedino sebičnu ljubav, u nesebičnu Ljubav spram bližnjega, će doista korespondirati sa Istinom ili biti daleko bliže njoj nego one jednog racionaliste koji je lišen Ljubavi. Vi ljudi trebate vjerovati ovo i transformirati vašu prirodu u Ljubav, onda ste vi ostvarili vaš zadatak na Zemlji i blistavo svjetlo realizacije će biti vaša nagrada na Zemlji i čak još više u kraljevstvu onostranog, u koje ćete svi vi ući nakon vašeg života na ovoj Zemlji budući je to vaš istinski dom, u kojem ste jednom boravili i napustili vašom vlastitom slobodnom voljom kada ste sebe bacili u tamu time što ste utrnuli svjetlo Ljubavi u vama. Na Zemlji, vi niste svjesni duhovnih međuodnosa, ali činjenica nedostatka Ljubavi je također igrala ulogu u uzrokovanju vaše duhovne tame, i vi možete postati iznova prosvjetljeni jedino ako transformirate vašu sebičnu ljubav u nesebičnu Ljubav i na taj način se još jednom približite Božanstvu, Koje je u Sebi Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16) i želi vas pridobiti nazad… I tako, kako bi posvijetlili vaše razmišljanje i naučili razumjeti međuodnose koji su povezani sa vašim zemaljskim zadatkom, vi morate ponovno zapaliti Ljubav u vama, vi se morate, sasvim jednostavno, povratiti Bogu i ujediniti sa Njime, Koji je Sama Ljubav… Onda će svjetlo i snaga i sloboda biti nanovo vaši, kao što je bilo u početku, i jednom blistavo prosvjetljeni vi ćete shvatiti svevi ćete biti blaženo sretni budući vas Vječna Ljubav još jednom prožima kao prije.

AMEN

Spread the Truth