Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5534 (Sudjelovanje u Kristovom djelu oslobođenja… Slijeđenje Isusa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5534, 15 Studenoga 1952

SUDJELOVANJE U KRISTOVOM DJELU OSLOBOĐENJA …. SLIJEĐENJE ISUSA ….

Sudjelovanje u Kristovom djelu oslobođenja svi vi ljudi trebate primiti k srcu, jer bezbrojne duše su svezane, kojima vi pak možete pomoći doći do oslobođenja. Svi vi možete sudjelovati u Kristovom djelu spasenja, svi vi možete pripomoći oslobođenju onoga što je svezano, jer to je moguće na tako mnogo načina …. no najvažnije je da prvo vi sami vjerujete da je Isus Krist Božanski Spasitelj Koji je sve vaše grijehe uzeo na Sebe da bi vam donio oslobođenje. A tu vjeru vi se morate truditi prenijeti na vaše bližnje, na sve duše koje su bez vjere i koje stoga ostaju svezane i u vlasti Sotone. Svatko tko vjeruje u Njega kao Spasitelja, taj Ga i zaziva, i njegovo spasenje osigurano je …. no bez vjere u Njega duša ne nalazi izlaz, ne nalazi Spasitelja koji joj donosi oslobođenje. 

E sad, svaki čovjek koji i sam vjeruje, svjestan je značaja djela oslobođenja, i on svoje znanje treba prenijeti i onima koji ne vjeruju. Uspjeh će mu biti zajamčen, ako sam zastupa Božanskog Spasitelja kroz slijeđenje Isusa, tj. ako se trudi imitirati život Isusa, ako sam drži zapovjedi Ljubavi koji su u učenju Isusa od strane Njega samoga bili dani ljudima.

Ako i sam živi u Ljubavi pokazuje se kao pravi sljedbenik Isusa i kao predstavnik Njegovog učenja, pokazuje se kao sam spašen kroz Isusovu Ljubav i Milost, i tad može sa uvjerenjem zastupati Kristovo djelo oslobođenja, svoje bližnje može uputiti na pridobivene Milosti te time pripomoći da se i oni posluže tim Milostima pa da mogu biti oslobođeni iz svog svezanog stanja, iz stanja bez svjetla i snage, i stoga stanja neblaženosti. 

Vi ljudi možete neizrecivo mnogo doprinijeti spasenju duša, jer i dušama preminulih možete u Ljubavi predavati Evanđelje, možete i njima pokazivati put kojim trebaju ići da bi izašle iz svog neblaženog stanja. Vi i njih možete upućivati na Božanskog Spasitelja Isusa Krista te u njima buditi volju i žudnju da budu prihvaćene od Njega, da Mu priznaju svoje grijehe i da Ga mole za oprost ….

Svatko tko je pobožan, želi svoju vjeru prenijeti na bezbožnike, pa čak i ako mu to uvijek ne uspijeva on će moći zabilježiti mnoge uspjehe, i njegov rad za Duhovno Kraljevstvo neće biti uzaludan. Jer on će uvijek nalaziti podršku od strane svjetlosnih bića, čiji zadatak je isto tako spasenje svezanoga i koji u svojoj Ljubavi Isusu Kristu neumorno privodi stvorenja kako bi ona pronašla spasenje od svoje muke ….

AMEN

Spread the Truth