Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5529 (Ljubav i vjera nedostaju ljudima… Propovijedanje u Ljubavi uspješno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5529, 9 Studenoga 1952

LJUBAV I VJERA NEDOSTAJU LJUDIMA…. PROPOVJEDANJE U LJUBAVI USPJEŠNO…


Vama ljudima nedostaje jedino Vjera …. Koliko biste drugačije gledali na svijet, vaš zemaljski život i vaš zadatak na Zemlji, kad biste mogli istinski vjerovati u Mene, Koji Sam vâs i sve drugo u svemiru pozvao u postojanje. Vi biste život svjesno proživjeli, osjećali biste se upravljani od Mene, i imali bi kristalno jasno znanje o svemu, pošto biste putem Vjere mogli dospjeti i do Mudrosti. Jer, Vjera za pratitelja ima Ljubav …. Vjera bez Ljubavi je nezamisliva, a vatra Ljubavi pali i svjetlo Mudrosti. Pravi život u vama može nastati tek kad ste putem Ljubavi zadobili pravu Vjeru. No vama ljudima nedostaje Ljubavi pa stoga i Vjere …. i mrtvi ste u duhu; pa iako živite na Zemlji, tumarate u mraku duha i vaš zemaljski život ne donosi vam nikakvog uspjeha. Jer, cijenit će se jedino duhovni uspjeh, pošto svaki zemaljski uspjeh postaje ništavan smrću tijela. A duhovni uspjeh može se zabilježiti jedino kroz Ljubav i Vjeru ….

Vi ljudi se nalazite u užasnoj bijedi, i ako se ne promijenite isti takvi prelazite i u onostrano, gdje ćete također doživljavati agoniju, jer vam više ništa drugo ne skriva vaše jadno stanje. I onda se isto možete probuditi u život samo kroz Ljubav i Vjeru …. I u onostranom će vam opet biti predstavljeno ono što trebate vjerovati, a isto tako kao i na Zemlji ćete to odbijati sve dok ste bez Ljubavi. A Ljubav se budi jedino Ljubavlju, tako da možete pretpostaviti jad onih duša koje u onostranom ne slijedi Ljubav …. Takve duše se neizrecivo teško mogu dovesti do Vjere i stoga neizmjerno dugo vrijeme može proći prije nego se to postigne. 

No svim bićima u onostranom i ljudima na Zemlji stalno se navješćuje ono što trebaju vjerovati a onda je presudan stupanj Ljubavi ovih koji navješćuju Evanđelje za to na koliko odobravanja ono nailazi, i da li i kada ono biva prihvaćeno. Stoga vi, dostavljači Mog učenja Ljubavi i sami morate stajati u Ljubavi želite li imati uspjeha. Ono što vi nudite u Ljubavi ne pobuđuje toliko mnogo otpora volje kao nešto što se nudi samo shematski i bez ikakvog osobnog Ljubavnog zračenja onoga koji daje prema onome koji prima. Ali ako ste si sami svjesni vrijednosti toga što želite prenijeti onda će vas to iznutra poticati da bližnjem isto to i dostavljate i već ta Ljubavna zraka se pali u srcu bližnjega i može ga učiniti sposobnim i voljnim za prijem. 

Pokušajte u svoj Ljubavi ljude pokrenuti na Vjeru u Jednog Boga i Tvorca od Vječnosti koji kao Otac traži vezu sa Svojom djecom i želi zadobiti njihovu Ljubav …. Govorite im o Mojoj beskrajnoj Ljubavi prema ljudima i nastojte tako i u njima rasplamsati Ljubav pa će i ljudi moći vjerovati i bit će u dobitku ako prihvate što im nudite. I živite li i sami primjer(e)nim životom u Ljubavi ne bi li vas ovi oponašali te i oni sami prakticirali Ljubav, tad će i njihova Vjera postati živa i njihov rad na sebi samima biti će uspješan, jer tad su oni i prožeti snagom Ljubavi i Vjere i živjeti će, i život tada više vječno neće izgubiti ….

AMEN

Spread the Truth