Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4970 (Utjelovljenja svjetlosna bića… Nedostatak prethodnog pamćenja… Predvjesnik…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4970, 20 Rujan 1950

UTJELOVLJENA SVJETLOSNA BIĆA… NEDOSTATAK PRETHODNOG PAMĆENJA… PREDVJESNIK…

Oni koji Mi žele služiti trebaju znati sljedeće: duhovno stanje ljudi koji žive u posljednjim danima zahtjeva specijalnu pomoć od strane svjetlosnih bića koja rade na Moje instrukcije u duhovnom carstvu baš kao i na Zemlji, gdje je veliki broj njih utjelovljen kao ljudska bića kako bi ispunili iskupiteljsku misiju. Kako svjetlosna bića rade i pomažu im je jasno očigledno ljudima koji prihvaćaju duhovnu informaciju koja im je dana, budući oni znaju da se duhovna nevolja ljudi može iskupiti jedino kroz dar Moje Riječi odgore. Na vidiku duhovnog propadanja širokih razmjera bilo bi potpuno nemoguće da Moja Riječ naiđe na prihvaćanje među čovječanstvom, budući ono ne bi niti uspostavilo vezu sa duhovnim svijetom, niti bi željelo ili bilo u stanju prihvatiti objave iz ovog svijeta. Prema tome svjetlosni svijet treba poduzeti posredna djelovanja, svjetlosna bića moraju tražiti prikladne posude na Zemlji u koje mogu ulijevati zračenja Mojega duha i tako… gdje je to nužno… svjetlosna bića silaze na Zemlju kao ljudska bića kako bi postali veza između ljudi i duhovnog svijeta… kako bi bili posrednici između Mene Osobno i ljudi. Otud je veliki broj svjetlosnih bića utjelovljen tijekom posljednjih dana prije kraja, u kojima vi ljudi trenutno živite, kako bi vam pomogli, s obzirom na to da ste obmanuti i neupućeni, živite pogrešan način života i stoga ste u ozbiljnoj neprilici.

Vi sami niste svjesni niskog duhovnog stupnja i njegovih posljedica, i ako vam je dano znanje, vi nećete u njega vjerovati. Ipak svijet svjetla udomaćuje stanovnike koji gledaju na aktivnosti u tami na Zemlji sa užasom i žele pohitati u vašu pomoć kako bi još pomogli onima koji ne pružaju otpor i sebe povjeravaju njihovom vođenju. Međutim, oni su unatoč tome ljudska bića koja tako žele pomoći i obavijestiti vas. To je zašto ih vi ne prepoznajete, baš kao što oni ne prepoznaju sebe kao bića odgore premda oni, kao ljudska bića, najozbiljnije streme uzdignuti se… Oni su ljudska bića poput vas samih a ipak njihova je volja usmjerena spram Mene, koji više ne mogu biti ozlijeđeni od strane Mojega protivnika budući su oni već postali Moji Vlastiti prije nego su došli na Zemlju poradi potrebite ljudske rase. Oni vam žele donijeti svjetlo kojeg neprestano primaju od Mene i koje je istovremeno snaga za uzdignuti se. Ipak niti su oni svjesni činjenice kako su dobrovoljno došli na Zemlju, jer njihovi napori da se uzdignu moraju biti jasno prepoznatljivi kao takvi njihovim bližnjim ljudskim bićima kako bi ih ohrabrili učiniti to isto. Kad bi svjetlosno biće kao takvo bilo prepoznatljivo ljudima ono im ne bi moglo služiti kao primjer, jer onda bi ljudi koji su pogođeni sa svakojakim slabostima i manama osjećali nesposobnima ikada postignuti ovaj primjer. Jedino vrlo specijalna, uzvišena duhovna bića znaju njihovu misiju i porijeklo i također obaviještavaju ljude o tome, premda oni neće naći na vjerovanje.

Ali takva uzvišena svjetlosna bića će biti prepoznatljiva svakome tko ih želi prepoznati, jer njihova misija uvijek uključuje javnu a ne privatnu aktivnost, jer onda ne samo pojedinačni ljudi nego svi ljudi trebaju biti obaviješteni o natprirodnoj aktivnosti, o snazi i moći i slavi Onoga, Koji je Gospodar nad životom i smrti i cijelim stvaranjem, Koji ne želi da Njegove žive tvorevine propadnu u tamu i prema tome šalje izuzetno blistavo zračeće svjetlo odgore… I jedno takvo svjetlo će svjedočiti za Mene i postati predmet razgovora. I jednom kada zasja vi ćete znati kako kraj nije daleko, da je čovječanstvu bio podaren samo kratak predah, jer ako se njega ne sluša i njegov upozoravajući poziv ostane neuspješan onda ništa više ne može spasiti neduhovni svijet… onda će kraj morati doći bez greške kao što je proglašeno u Riječi i Pismu.

AMEN

Spread the Truth