Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4940 (Predkazanje prirodne katastrofe… Beživotna prostranstva Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4940, 21 Srpanj 1950

PREDSKAZANJE PRIRODNE KATASTROFE… BEŽIVOTNA PROSTRANSTVA ZEMLJE…

Konačnom će kraju prethoditi jedan ogroman događaj koji će prinuditi razmisliti sve ljude koji ga prežive. To će biti jedna naznaka kraja, uništenje na maloj skali poredbeno sa konačnim djelom uništenja ove Zemlje, ipak takvog opsega kakvog čovječanstvo nikada nije doživjelo od kako je Zemlja došla u postojanje. To je prirodni događaj koji će baciti u metež sve pogođene ljude ili one koji čuju za njega, jer posljedice incidenta su pregoleme da bi prošao nezamjećenim. Takozvana beživotna prostranstva zemlje će se formirati koja ne prikazuju ama baš nikakav život budući zemljina isparenja ugušuju sav život u tim područjima. Jedan očigledan utjecaj od strane prirodnih sila će biti prepoznatljiv tako da se ovom fenomenu ne može ići tragom unazad do ljudske aktivnosti budući Ja želim otkriti Sebe kroz ovaj događaj kako bi ljudima učinio vjerojatnim skori kraj, kojeg vidjeoci i proroci neprestano proglašavaju na Moje poduke. Ljudi su suočeni sa obnovljenom patnjom a ipak ne mogu biti pošteđeni ove patnje sve dok oni i dalje odaju počast svijetu a Mene jedino zamjećuju u prolazu. Oni moraju Mene tražiti tako da Ja mogu Sebi dopustiti biti pronađenim, što se jedino može ostvariti pomoću jednog događaja koji se više ne može objasniti kao aktivnost ljudi. Oni moraju naslutiti da je iza toga viša sila te sebe povjeriti ovoj sili u njihovoj zemaljskoj nedaći. Ali kako bi to učinili oni također moraju biti na milosti i nemilosti ove sile kako bi u njoj sami od sebe našli utočište. Oni moraju biti fizički bez pomoći kako bi zamjetno osjetili pomoć odgore…

I iz ovog razloga silovita će se oluja podići koja će iščupati i podići sve sa tla; Zemlja će se rastvoriti i odgore i od ispod ljudi će naći sebe na milosti i nemilosti elemenata sa kojima će se biti nesposobni boriti kako neće imati dovoljno snage; jedna nepodnošljiva vrućina je, u stvari, ljude već unaprijed učinila nesposobnima i letargičnima i tako će oni gledati prve znakove u prirodi bez interesa dok ne prepoznaju njihovu strašnu situaciju i onda će se skoro brutalno boriti za njihov život kojeg se boje izgubiti. I Ja ću pomoći svima onima u nevolji koji su dobre volje; Ja ću im osigurati shvaćanje/realizaciju tako da oni mogu prepoznati Moju vladavinu i aktivnost u svim događanjima i kao rezultat ovog uvida također podučiti njihova bližnja ljudska bića i ohrabriti ih da se okrenu ka Meni, i oni će im propovijedati u svezi Moje Ljubavi, mudrosti i svemoći tako da će Me oni zazvati kada su u opasnosti. Ja želim biti njihov Vođa, i oni koji vjeruju u Mene i žele Mi služiti će biti spašeni tijekom sve nevolje posljednjih dana prije kraja. Jer uskoro nakon ovog događaja slijedi uništenje stare Zemlje, kao što je zapisano. Ipak ljudi neće doživjeti ovo uništenje nepripremljeni, i zbog toga ću Ja baciti sjenu unaprijed… konačnu naznaku kojoj treba biti dano pouzdanje, tako da ljudi neće hodati u vječnu propast, tako da će oni biti sposobni sebe spasiti samo ako koriste ispravno njihovu volju.

AMEN

Spread the Truth