Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7049 (Sotonina aktivnost… Protumjera posredstvom utjelovljenih svjetlosnih bića…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br 7049, 26 Veljače, 1958

SOTONINA AKTIVNOST… PROTUMJERA POSREDSTVOM UTJELOVLJENIH SVJETLOSNIH BIĆA…

Pakao je otvorio svoje kapije i njegovi stanovnici pustoše na Zemlji, dijelom utjelovljeni kao ljudska bića, dijelom tako što duhovno utječu na ljudske misli ili potiskuju vlastitu volju duše i zaposjedaju tijelo… To je razlog zašto će Sotonina aktivnost sebe otvoreno manifestirati u posljednje dane, pošto uslijed činjenice da ljudima nedostaje snage ljubavi, protiv koje je on bespomoćan, oni neće biti sposobni dostatno mu se suprotstaviti. Ali ljudi će također primiti pomoć s Božje strane pod uvjetom da su ju voljni prihvatiti. Značajna aktivnost se također može razabrati s Njegove strane, i u istom opsegu u kojem se sile mračnih svjetova manifestiraju i izrazito tlače ljude, sile svjetla su također na djelu i jednako mentalno podržavaju ljude, ali dolaze također u fizičkom utjelovljenju pomoći ljudima, koje (= sile svjetla) žive kao ljudska bića među ljudima i tako im dodjeljuju upliv snage od Boga i na taj način služe kao posrednici između ljudi i Boga, Koji im želi pomoći u njihovoj borbi protiv Sotone. Razumjet ćete da se ovi nositelji svjetla mogu susresti svugdje po Zemlji ali da nisu prepoznati kao takvi od strane ljudi koje se mora smatrati za sljedbenike neprijatelja. U posljednjim danima je Bogu skoro nemoguće govoriti kroz ljudsko biće čija duša je prošla kroz (zemljine) tvorevine (= misli se na ‘zemaljske’ duše, tj. duše koje su po prvi puta utjelovljene u formi ‘čovjek’; te duše su prethodno, u obliku duševnih čestica inteligencije, prošle kroz sva tri carstva prirode ‘snažeći’ svoju inteligenciju u nižim formama mineralnog, biljnog i naposlijetku životinjskog carstva)… Za Njega bi prema tome bilo skoro nemoguće uspostaviti kontakt sa ljudima da se svjetlosne duše nisu ponudile živjeti na Zemlji kako bi pomogli ljudima koji još nisu u potpunosti kontrolirani protivnikom (= Sotonom)…

Svi ljudi bi u stvari trebali sebe oblikovati da postanu posude za Božanski Duh radi toga da čuju Očev glas, i to bi zasigurno bilo moguće da su ljudi živjeli život ljubavi u skladu sa Božjom voljom. Ali oni su daleko od toga, njima dominira sebična ljubav, čime oni Božjem protivniku daju moć nad sobom, koju on koristi da bi ih uništio. Ali ima još također mnogo slabih, još neodlučnih ljudi koje on još nije sasvim prevario/zaveo, i zbog njih se veliki broj svjetlosnih bića spustio na Zemlju, i Bog Osobno se prijašnjima obraća kroz ova svjetlosna bića. I to je nevjerojatna milost, to je kao protumjera, koja i dalje može spasiti mnoge duše od protivnika ako one sebe otvore za ovu milost i dopuste si da im se obrati Bog. Ali čak takva očevidnost milosti neće prisilno djelovati na ljude, i na svakoj pojedinačnoj osobi je da li želi sebi dopustiti obraćanje ili želi zatvoriti svoje uši i srce kada se susretne sa nositeljem svjetla.

Zemlja je nakrcana/ispunjena sotonskim duhom pošto je princ tame doveo svoje podanike na Zemlju, koji onda pokušavaju nametnuti svoje opake sklonosti ljudima. I oni u tome uspijevaju u alarmantnoj mjeri. I tako se duhovi suprotstavljaju jedni drugima… bilo da su utjelovljeni kao ljudska bića ili na njih pokušavaju utjecati mentalno… Kraljevstvo svjetla i carstvo tame su došli na Zemlju, i duhovna bitka se odvija na Zemlji baš kao i u duhovnom kraljevstvu. Svjetlosna bića će se boriti za Boga i Njegovo kraljevstvo sa oružjem koje im je dao Bog Osobno: sa čistom istinom, koja svoje svjetlo može isijavati svugdje … I svatko tko se kreće unutar ove sfere svjetla će također primiti snagu da se suprotstavi silama mraka… Njihovo oružje, međutim, su svjetovna dobra. I oni huškaju ljude na sve veću pohlepu za zemaljsko-materijalnim vrijednostima, za čulnim zadovoljstvima, na žudnju za moći, i na taj način povećavajuće zamračuju duh onih koji su od njih zarobljeni.

Tako se svjetlo bori protiv tame, dobro protiv zla, istina protiv laži… bića od gore se bore protiv stanovnika pakla… ali prijašnji sa snagom od Boga dok potonji primaju svoju snagu od Sotone. Ipak na ljudima je tko će pobijediti ovu bitku. No oni i dalje nisu ostavljeni bespomoćni na milost neprijatelju njihovih duša, oni će uvijek imati pomagače pored sebe čim se u njima pojavi/ispliva misao ili volja da se oslobode od zle sile. Nezavisno o tome koliko štetna je aktivnost i divljanje Božjeg neprijatelja u posljednjim danima, ni jedno ljudsko biće mu ne mora podleći; jer Božja pomoć je osigurana svakome tko se ne želi podrediti protivniku… I to je zašto Bog Osobno utječe na ljude posredstvom Svojih svjetlosnih bića, koja su Mu se dobrovoljno predala, da bi ponovno uspostavio jedinstvo između svijeta tame i svijeta svjetla. Posljedično tome, među ljudima će se u povećavajućoj mjeri pojavljivati svjetlosni glasnici, Bog će sve hitnije adresirati ljude, i Njegova aktivnost će postati sve više očigledna što se više može prepoznati divljanje Božjeg protivnika. Jer borba između Njega i protivnika će trajati sve do kraja, dok njegova sila ne bude slomljena, a on i njegovi sljedbenici zavezani. Onda će započeti novo vrijeme mira. On tada više neće moći gnjaviti ljude i duhovna bitka je jedno određeno vrijeme završila. I onda će na Zemlji biti mir i ljudi će biti u neprestanom kontaktu sa Bogom, sa svjetlosnim bićima koja će boraviti među njima i nastaviti ih podučavati kao što su činili ranije, tako da ljudi također mogu čuti Božji glas direktno, i tako živjeti blaženi život u raju nove Zemlje.

AMEN

Spread the Truth