Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7051 (Sudbina korespondira sa slobodnom voljom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7051, 28 Veljače 1958

SUDBINA KORESPONDIRA SA SLOBODNOM VOLJOM…

Svatko se mora zaputiti stazom (isto tako u smislu, ‘prihvatiti stazu’) koja mu je označena, čak ako on misli kako je sposoban odlučiti svoju vlastitu sudbinu ili promijeniti njezin kurs… Jer Ja Sam uračunao Njegovu volju u Moj plan Spasenja, posljedično tome, svi mu se događaji približavaju tako da njegova volja može postati aktivna na način da vjeruje kako oblikuje svoju vlastitu sudbinu. U slobodnu volju se često sumnja sa vaše strane pa ipak nju posjeduje svaki čovjek, jer Ja ga nikada neću prisiliti željeti nešto drugačije… Ali baš Mi je ova njegova volja poznata oduvijek, prema tome za Mene je lako moguće oblikovati kurs njegovog života sukladno njegovoj volji bez da ju zarobim. Pored toga, tu je pitanje razvoja njegove duše a ovaj može uspješno prosljediti čak u naj-različitijim okolnostima života. Jer svi događaji u životu nadolaze čovjeku tako da mogu impresionirati dušu, da ona može potražiti i naći vezu sa Mnom… što je na prvom mjestu konačni cilj života. Razlog zašto ljudsko biće često mora prevazići poteškoće, zašto on često može govoriti o teškoj zemaljskoj sudbini je jedino zato što je ona naumljena pomoći mu uspostaviti ovu vezu sa Mnom a Ja vrlo dobro znam što je najbolje prikladno za to. Čak ako čovjek vjeruje kako proizvoljno može preoblikovati njegov život on unatoč tome ne može opozvati Moj vječni plan Spasenja i odlučiti njegovu vlastitu sudbinu, jer bez obzira što činio u zemaljskom životu… on nema garancije da će njegov plan uspjeti i nastaviti se, on će uvijek morati uzeti u obzir ne-pred-vidi-ve situacije, on nikad neće biti gospodar nad svojim zemaljskim životom i morat će prepoznati i priznati moćniju Silu Koja intervenira i uvijek će često raspršiti njegove planove.

Svako ljudsko biće zna kako je podložno udarcima sudbine, zna da, koristeći svoje zemaljsko znanje, on zasigurno može praviti možebitne planove… ali on također zna kako nema certifikat garancije za uspjeh njegovih planova i da čak nadmoćna inteligencija i najbolji položaj u životu ne garantiraju potpuni uspjeh njegovih planova ili nastavak onog što je do sada postigao… Ali još jednom naglašavam kako su čak i takvi napori bili pred-viđeni s Moje strane i moraju naići na Moje slaganje ako će uspjeti… Jer takvi napori ne trebaju biti uzaludni za dušu ljudskog bića, i čim on samo prizna višu Silu Koja ga može spriječiti primiti, ali mu također i dati Svoj blagoslov, duša će pobijediti, a dodjeljeni mu zemaljski uspjeh ili gubitak će teći sukladno. Volja ljudskog bića ostaje slobodna… čak ako njegov život prosljeđuje sukladno sudbini, čako ako je čovjek naizgled motiviran ili spriječen tijekom njegovog kursa života. Treba priznati, potpuni nevjernik će uvijek pretpostaviti kako on oblikuje svoj život u skladu sa njegovom voljom i jedino će vjernik prepoznati Moje vođenje i Moju volju u svemu, a ipak on zna kako isto tako treba koristiti svoju volju kako bi izvukao dobrobit iz svake situacije u životu. Iz ovog razloga vi ljudi ne smijete biti razočarani sa onim kako se odvija vaš zemaljski život, jer on će uistinu uvijek biti najprikladniji za dobrobit vaše duše. Ali vi to morate također imati na umu i uvijek pokušati uspostaviti kontakt sa Mnom time što Mi se pridružujete bez obzira na posljedice… Onda će vaš život uvijek biti uspješan, bez obzira što vam mogao donijeti, jer sjedinjenje sa Mnom mora biti uspostavljeno pomoću vaše volje, koja jeste i ostat će slobodna, jer vi ste Moje žive tvorevine, i time Božanskog porijekla.

AMEN

Spread the Truth