Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4407 („Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta…“)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4407, 17 Kolovoz 1948

„MOJE KRALJEVSTVO NIJE OD OVOGA SVIJETA…“

(Ivan 18:36)

Vas, vjerni Moji, pozivam: Suzdržite se od svijeta, jer je opasnost za vas; sjetite se da Moje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta, da Moje Kraljevstvo nema ništa zajedničko se ovim svijetom. No, čovječanstvo podliježe čarima svijeta i nastoji uništiti Mene i Moje Kraljevstvo, ali neće uspjeti, jer gdje Moj Duh djeluje, gdje je Moja istinska Crkva, tamo je svijet već izgubio svoju privlačnost. Sljedbenici Moje Crkve traže samo Mene, i više ih ne mogu obmanuti pompa i raskoš koji su obilježja ovoga svijeta. Stoga vam želim proglasiti da svaka potraga za vanjskim sjajem, izgradnja svakog materijalnog djela koje bi se posvetilo Meni, beskorisna je, budući ću ga Ja Osobno opet razorno dohvatiti, jer čovječanstvo Mene više ne prepoznaje, ali Moju Ruku mora prepoznati, Koja je jasan znak Moje volje. Ali vi se trebate osloboditi svake vanjštine ako želite biti Moje vjerne sluge, morate stremiti jedino Mom Kraljevstvu, ne smijete dopustiti da budete zavedeni da smatrate vaše znanje nevjerodostojnim, putem prigovora onih koji još uvijek stoje usred svijeta; vi morate jedino Mene tražiti i pustiti se biti podučenima od Mene, te odbaciti i ispustiti sve ono što je još povezano sa svijetom. Ako se želite boriti za Mene i Moje Kraljevstvo, onda morate u Mojoj Riječi vidjeti sve, i više nećete trebati nikakvi vanjski oblik, nikakve svijetu vidljive radnje; jedino morate sjediniti svoje misli sa Mnom, Moju Riječ prihvatiti i u Ljubavi nositi onima, koji su istog duha kao vi, ili pak koje još treba pridobiti za Mene, koji ne nalaze nikakav užitak u raskoši, koji su iznutra i traže. Donesite im vijest o Mome Kraljevstvu, Koje nije od ovoga svijeta, govorite im o Evanđelju, jer ćete s njima imati uspjeh. Ali tko pogled još skreće prema nekom ponašanju koje očigledno nosi poganski karakter, nijekandidat za Moje Kraljevstvo, ako on ovom ponašanju pridaje i najmanju važnost. Ja nisam u svijetu, nisam u blještavilu, nego prebivam tamo gdje se ne pridaje pažnja svijetu, gdje se vjerno srce održava spremnim za prihvaćanje Mene Samoga i ovo srce Ja uzimam u posjed, i ne ostavljam ga više za vječnost. A stoga se i vi, Moje sluge, trebate kloniti svakog izvanjskog sjaja, trebate se jedino povući u tišinu i uspostaviti vezu sa Mnom i Moje Kraljevstvo će biti s vama, Ja Osobno ću vam doći u Riječi i podignut će se veliki Blagoslov iz svakog povezivanja sa Mnom. Moje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta… prizovite ove Riječi u sjećanje i znat ćete da se trebate čuvati od događaja koji imaju očito svjetovni karakter, i stoga moraju biti osuđeni od onih koji pripadaju Mojoj istinskoj Crkvi, Crkvi koju Sam Ja Osobno utemeljio i koja će jedina ostati postojana u cijeloj vječnosti.

AMEN

Spread the Truth