Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4368 (Transformacija Zemlje… Promjena… Dezintegracija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4368, 8 Srpanj 1948

TRANSFORMACIJA ZEMLJE… PROMJENA… DEZINTEGRACIJA…

Vi uvijek trebate imati na umu kako ništa na ovoj Zemlji ne traje zauvijek, i prema tome čak sama Zemlja neće trajati, stoga se ona mora promijeniti ako neće potpuno dezintegrirati u njezinoj temeljnoj supstanci. Potonje će se dogoditi nakon beskonačno dugog vremena, ali transformacija Zemlje će se dogoditi uskoro. Baš kao što zemaljska materija ostvaruje njezin viši razvoj kroz razlaganje/raspadanje jedne postojeće forme sa ciljem da bi se ponovno pojavila u novoj formi, tako je Zemlja kao takva također predmetom privremenih promjena, i sve će tvorevine na Zemlji ući u novi stadij razvoja. Ne streme uzdignuću samo ograničeni duhovi unutar svakog djela stvaranja nego sama materija mora proći ovom stazom višeg razvoja time što postaje rastuće više mekša, tako zakriljujući duh koji je, zahvaljujući njegovoj zrelosti, sposoban brže napustiti njegovu formu. Posljedično tome tvrda materija, koja je već postojala jedno vrlo dugo vrijeme, mora eventualno biti također razložena. Njezin razvoj mora biti nastavljen u mekšoj materiji i nova tvrda materija mora biti proizvedena da bi sklanjala duhovnu supstancu koja je, u stadiju znanja/spoznaje… kao ljudsko biće… bila podbacila i sjedinila se sa Božjim neprijateljem.

Takve potpune transformacije zemljinih izvanjskih formi se jedino događaju unutar izvjesnih perioda vremena i prema tome ljudi u njih ne vjeruju, budući se svaka takva transformacija dogodila toliko davno prije da se istina više ne može ustvrditi i poduprti. Premda je razvojni period beskonačno dug on će unatoč tome jednog dana dokončati.

Ljudi ne mogu potkrijepiti dokazima ili izračunati vrijeme kada se kraj može očekivati a niti ga oni mogu zanijekati, ali Bog želi da ljudi vjeruju u njega budući ga je On Osobno otkrio ljudima kroz Njegovu Riječ i, kroz vidjeoce i proroke, je opet i iznova naputio na njega. Da je uništenje Zemlje, to jest njezina totalna promjena, jedino stvar vjere je zbog činjenice da ljudsko biće mora ostvariti promjenu njegove duše u potpunoj slobodi volje, a ova bi bila odmah ograničena ako bi se vrijeme kraja moglo izračunati. Početak i kraj jednog zemaljskog perioda su toliko daleko udaljeni budući ljudsko biće mora odlučiti vjerovati ili ga odbaciti potpuno, bez da je prisiljen na ijedno. Ali čim on razmišlja o tome i promatra rast i raspadanje u prirodi on može vidjeti kako proces dezintegracije i transformacije sebe ponavlja tako često da će on također primjeniti ovu promjenu na tvorevinu ‘Zemlju’ i naći će laganim vjerovati u kraj. Ali njemu neće nikada biti rečeno kada će se on dogoditi budući bi takvo znanje bilo uništavajuće za dušu (Matej 24:36). Bog, međutim, otkriva kako se kraj ove Zemlje uskoro približava i dobro za onog koji vjeruje Njegovoj Riječi i sebe priprema. Dan za njega neće doći neočekivano; misao o kraju ga više neće užasavati napomol blaženog stanja kojeg je Bog obećao Njegovim vlastitima nakon transformacije ove Zemlje.

AMEN

Spread the Truth