Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4369 (Nova Zemlja… Djela stvaranja (tvorevine)… Raj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4369, 9 i 10 Srpnja 1948

NOVA ZEMLJA …. DJELA STVARANJA (TVOREVINE) …. RAJ ….

Nova Zemlja opet će biti oblikovana u skladu s beskrajnom Božjom Ljubavlju i Njegovom nenadmašivom Mudrošću. Sva djela stvaranja ponovo nose duhovno, koje svoj neprekidni razvojni put tad opet može nastaviti pa isto tako dovesti do najbržeg svršetka, jer materija je manje dugog životnog trajanja, tj. ona je isto izložena neprestanoj promjeni; nastajanje i propadanje izmjenjuju se u kraćem roku, i prema tome duhovno vrlo brzo može napustiti tu formu i nastaniti se u iduću. I opet je zadatak svakog pojedinog djela stvaranja to da služi održanju drugih stvaranja.

Ljudi nove Zemlje, sa ogromnom Ljubav-nom voljom neprestano će biti aktivni i prema tome će trebati i sva djela stvaranja, tako da ona mogu potpuno ispuniti svoj zadatak služenja. Pored toga ni materija sama po sebi neće posjedovati veliku sposobnost za otpor, izuzevši tvrdu materiju temelja stvaranja, onu koja je skoro neuništiva materija, pošto u sebi sadrži Bogu-protivno duhovno koje je bilo osuđeno na ponovno zarobljeništvo, koja opet potrebuje beskrajno vrijeme za razlaganje, kada Bog u Svojoj velikoj Milosrdnosti ne bi ubrzao oslobođenje po Svom mudrom planu za duhovno koje treba biti izbavljeno. 

(10 Srpanj 1948) Na Novoj Zemlji preoblikovanje duhovnoga može ići brže, pošto se ljudi već nalaze u određenom stupnju zrelosti tako da im se ono još svezano duhovno u životinjskom i biljnom kraljevstvu dobrovoljno podređuje. Ono osjeća Ljubav ljudi i s obzirom na to puno lakše odustaje od otpora, iako pod zakonom prisile, služi im slobodnom voljom i time isto tako hitrije ide prema gore. Tako da je materija na novoj Zemlji i brže prolazna, tj. nastajanje i propadanje uvijek novih djela stvaranja hitro se izmjenjuje, radi čega međutim i sva djela stvaranja posebno divno izgledaju, i ona ljudima svojom raznovrsnošću i svojim oblikom ugodnim za oko čine radost. 

Tko je još naseljavao staru Zemlju, znači na Dan Suda pripadao izdignutima, taj se ne može načuditi promjeni i divoti Nove Zemlje, i za njega je to pravi raj, pošto su na djelu samo dobre sile i svaki je utjecaj od strane Bogu-protivnih sila nemoguć. Ti ljudi najbolje će moći prosuditi i cijeniti čuda Božja, jer oni staru Zemlju, sa svim dobrim i lošim, još imaju u sjećanju. Naraštaji koji slijede još će samo slušati o staroj Zemlji i, što vrijeme više prolazi, to će se djela stvaranja Nove Zemlje promatrati kao nešto što se podrazumijeva, pa onda tako opada i Ljubav prema Bogu, iako će proći jedno dugo vrijeme u kojem se nova Zemlja još može nazvati rajem, gdje je Ljubav nastanjena među ljudima i Sâm Bog boravi među Svojima.

Doživjeti to vrijeme uistinu je vrijedno najtežeg zemaljskog života, jer Sâm Bog ljudima je postavio jedno ograničenje, On će Sebi usmjereno držati jedno pleme, i do Kraja ove Zemlje vjerno ga voditi kroz patnju i nevolju. A On će skratiti vrijeme, da bi Njegovi postali blaženi. No od stanovnika Nove Zemlje sve će biti zaboravljeno, jer blaženstvo Nove Zemlje tisućestruko nadoknađuje vrijeme mizerije. I zato se ljudima uvijek iznova mora upućivati upozorenje: Izdržite i ostanite vjerni Bogu …. On će vas za to nagraditi vječno …. i Njegova Ljubav dat će vam snagu, kad vam je ona potrebna ….

AMEN

Spread the Truth