Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4153 (Odnos djeteta sa njegovim Ocem…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4153, 26 Listopad 1947

ODNOS DJETETA SA NJEGOVIM OCEM…

Vi trebate postati Moji Vlastiti i nikada sebe opet ne razdvajati od Mene, vi trebate ući u sjedinjenje sa Mnom, izručiti Mi sebe i žudjeti ništa više nego Moju Ljubav, i ako ste dosegli ovaj stadij odricanja od svih zemaljskih stvari, vi možete vaš život napustiti bez žaljenja, jer onda ste prošli vaš konačni test na Zemlji i biti ćete spremni za duhovno carstvo. Ali što vam je potrebno da ostvarite ovaj stupanj Ljubavi za Mene koji će vas učiniti blaženo sretnima zauvijek? Vi morate imati odnos djeteta sa njegovim Ocem, onda nećete žudjeti ništa drugo nego da budete ujedinjeni sa Mnom, jer dijete jedino žudi biti sa ocem budući ono osjeća njegovu roditeljsku Ljubav i zna da je njome ono prikladno zaštićeno. Dijete je slabo i zahtjeva zaštitu i potporu; ono zahtjeva darove koje mu jedino očeva Ljubav može podariti, tako da mu ono prilazi povjerljivo i traži ga puno dječje poniznosti, i otac neće zanijekati djetetu išta budući ga ljubi. Vi  se svi morate osjećati poput Moje djece i imati ovo povjerenje u Mene tako da Mi možete predstaviti sve vaše brige, nevolje i jade i vjerno čekati na Mene da ih oduzmem od vas, da ih otklonim i pustim da vam vaša sudbina na Zemlji bude podnošljiva. I tako vi snažite vašu vezu sa Mnom, vašim Ocem od vječnosti, vi Mi sebe povjeravate, i prema tome Mi se osjećate tako blizu da govorite sa Mnom bez sustezanja i također ulažete napor da Mi pružite zadovoljstvo i pri tome iznova Moju Ljubav, i biti ćete svjesni da vi, kao Moja djeca, posjedujete Moju Ljubav i ova svjesnost će vam dati unutarnji mir i snagu u izobilju. A ipak vi nećete postati oholi, vi ćete ostati vrloduboko vjerni i biti obasuti sa Mojom milošću… Onda ću Ja biti u stanju u vama ostvariti učinak, biti ću sposoban govoriti vam kroz Moj duh i vi ćete biti u stanju čuti Me… veza sa Mnom će vas voditi do obilja blagoslova, jer onda ćete vi pripadati Meni Ja vas nikada više neću pustiti. Sjedinjenje će se dogoditi koje bi trebalo biti cilj svih ljudi na Zemlji tako da će oni biti u stanju ući u kraljevstvo mira kada je njihov život na Zemlji svršen.

AMEN

Spread the Truth