Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4159 (Dar proroštva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4159, 5 Studeni 1947

DAR PROROŠTVA…

Dar proroštva dodijeljen je samo čovjeku koji ga upotrebljava na ispravan, odnosno od Boga željen način… koji objavljuje svojim bližnjima ono što je on kao Božji sluga u stanju vidjeti ili čuti. Nad ljude nikada ne dolazi Sud prije prethodne najave, oni nikada neće ostati neupozoreni. No, njima upozorenja i opomene moraju doći kroz ljudska usta, budući se ljudi u slobodnoj volji trebaju odlučiti za dobro ili za zlo, i tako oni također moraju moći bez prisile procijeniti pretkazanja (predviđanja, proroštva), i moći se postaviti vjerujući ili ne vjerujući, njima mora biti prepušteno da se na temelju pretkazanja promijene, odnosno, da se odluče za Bogu-ugodan način života, oni se na nijedan način ne bi smjeli osjetiti prisiljenima na to, i stoga pretkazanja  moraju biti prenesena na način koji ne utječe na njihovu slobodnu volju. Izgovaraju ih ljudska usta na Božji nalog, i svaki vjernik će Božjem sluzi vjerovati bez sumnje, ali obično će njegovi izvještaji susresti malo vjere, jer se drži nemogućim predviđanje velikih događaja, kao i to da se Bog Osobno kroz vidjeoce i proroke izražava o budućim stvarima. No, obzirom da je jedino u duhovnom interesu ljudima prizvana pažnja na nadolazeće događaje zbog rada na njihovim dušama, pojedinim ljudima je dana sposobnost da vide u budućnost, što međutim ne može biti poopćeno, nego jedino onome tko je u Božjoj službi može biti dano povjerenje, zbog čega se ljudi koji nemaju zaduženje za to od Boga, ne bi trebali drznuti željeti otkriti buduće stvari. Božji Duh njima mora objaviti ono što treba biti otkriveno bližnjima, a opomene na Bogu ugodan način života moraju biti povezane s tim Objavama,  inače su one bez svrhe, ako ne i sasvim štetne, jer Bog ne podiže vidjeoce i proroke među ljudima kako bi zadovoljio žudnju za zemaljskim znanjem (zemaljsku radoznalost). No, budući da nisko duhovno stanje čovječanstva čini Sud nužnim, ljudi će prije biti upozoreni, i bit će im otkriveno znanje o razvoju zemaljskih događanja, ali uvijek vezano za duhovno dobro čovjeka, zbog čega će među njima uvijek biti podignuti vidjeoci i proroci, kada su ljudi u opasnosti da padnu žrtvama nadolazećeg Suda, i oni se još uvijek trebaju sjetiti njihovih duša prije nego bude prekasno. No, tko je od Boga pozvan da za Njega djeluje na Zemlji, njemu je također od Boga dan dar da pretkaže buduće stvari. I njima može biti poklonjeno puno povjerenje, jer uskoro će im biti podnesen i dokaz, budući će se ispuniti sva pretkazanja (predviđanja, proroštva).

AMEN

Spread the Truth