Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4122 (Služba naučavanja… Učiteljske snage… Znanje sukladno Istini…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4122, 13 Rujan 1947

SLUŽBA NAUČAVANJA… UČITELJSKE SNAGE… ZNANJE SUKLADNO ISTINI…

Službom naučavanja mogu upravljati jedino ljudi koji su spremni sebi prisvojiti za to potrebna znanja, inače oni nikada ne mogu biti aktivni kao učiteljske snage. Od najveće je važnosti da sada ovi učitelji budu podučeni od onih koji uistinu znaju, odnosno, njihov poučavatelj mora sam stajati u Istini, on mora raspolagati znanjem koje ga osposobljava takvo prenijeti dalje, i zato je razumljivo da najviše znanje, Božanska Istina, izvorno mora imati Božansko porijeklo, da je primatelj ovog znanja stoga podučen u skladu sa Istinom, budući je Izvor, Bog, Sama vječna Istina, stoga Boga Osobno treba smatrati Učiteljem, pa otuda i razdjeljivači Božanske Istine moraju biti od Boga podučeni, žele li oni opet podučavati na Zemlji među ljudima. On će također uvijek Sam izabrati ljude, koji su sada aktivni u Njegovo Ime, i koji iznose Evanđelje u svijet, i On će znati spriječiti da Njegovi školarci prime neispravno (lažno, krivotvoreno) znanje ili im Čista Istina bude ponuđena nerazumljivo. Nadalje, On će također od Njega odabrane učiteljske snage zaštititi od obmanjujućeg (pogrešnog) razmišljanja ili obmanjujućeg došaptavanja zlih sila, ali kao što će i obratno, svjetlosna bića, odnosno snage koje znaju, biti upućene da duhovno djeluju na ljude koji bi jednom trebali voditi službu naučavanja. A ova svjetlosna bića opet mogu razdjeljivati jedino Čistu Istinu iz Boga, budući ona jedino ispunjaju Božju volju, i kao bića svjetlosti mogu neprestano primati znanje i njega primjenjivati. No, tko je jednom određen za službu naučavanja, njega Bog nikada ne ispušta, naposljetku, poziv kroz Boga je uslijedio tek nakon dobrovoljne predaje čovjeka Njemu, nakon podlaganja volje Božanskoj volji, i stoga je težnja za Bogom bila tako očigledno očitovana, da Bog sada njega više nikada ne pušta potonuti nazad u stanje odvojenosti od Njega. On dohvaća onoga tko se dobrovoljno vraća k Njemu, i sada ga, kao svoje vlastito, uzima u stalnu zaštitu. I On skrbi za zadatak… da djeluju za njega na Zemlji i budu aktivni kao razdjeljivači Božanske Istine. Stoga On kao prvo čovjeka poučava u skladu sa njegovim zadatkom… On ga oblikuje (izgrađuje) kao učiteljsku snagu, On njemu daje znanje, koje on sada treba razdjeljivati bližnjima, tako da se oni oslobode zabluda i prisvoje Čistu Istinu iz Boga. No, tko je podučen od Boga, on neizbježno mora biti i prepoznat kao učiteljska snaga, i ako mu nedostaje studij i nikada nije bio podučen od ljudi. Ispravno znanje mora doći od Samoga Boga. Ali, ono može biti razdijeljeno dalje, i sada dovedeno bližnjima koji doduše mogu i izobličiti Čistu Istinu, ako njihova volja teži tome. Njih Bog ne sprječava, no Bog će uvijek voditi Čistu Istinu direktno na Zemlju, i to očigledno, čim je jedan čovjek spreman biti podučenim od Njega. Jer, Njegova volja je uvijek i stalno, da Istina bude razdijeljena, i stoga On Sebi odabire Svoje sluge na Zemlji, koji trebaju iznijeti Evanđelje u svijet…

AMEN

Spread the Truth