Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4125 (Posljednji Sud… Produhovljavanje Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4125, 16 Rujan 1947

POSLJEDNJI SUD… PRODUHOVLJAVANJE ZEMLJE…

U posljednje će vrijeme biti održan strog sud, to jest, doći će vrijeme kada se kompozicija Zemlje više ne može nazvati zemaljskom materijom, nego kada su sve materijalne supstance sebe produhovile, tako da će čak Zemlja postati duhovna tvorevina poput mnogih drugih u svemiru, od kojih svaka, međutim, pretendira na to da bude mjesto za podučavanje duha. I Zemlja će ostati takvo mjesto poduke za duh, jedino što se njezine tvorevine baš kao i njezini stanovnici mogu nazvati produhovljenima, što će život živih bića prosljediti pod drugačijim uvjetima i čak se njihov zadatak ne može porediti sa njihovim sadašnjim. Zemlja će, također, morati proći kroz takvo jedno razdoblje nakon beskrajno dugog perioda vremena, i to je razdoblje o kojem je Isus govorio Njegovim slušateljima na Zemlji.

Svaka materijalna tvorevina se mora zaputiti ovom stazom razvoja, to jest, ona je osuđena materija jedino na početku i, nakon beskonačno dugog vremena, nakon vječnosti (u množini) koje ljudi nikada neće biti u stanju procijeniti, ona sebe uzdiže do potpuno drugog nivoa; ona sebe rastuće produhovljava i može je se konačno jedino opisati kao duhovnu tvorevinu. Ipak ovi su neizmjerljivo dugi periodi vremena, budući se svi prognani duhovi moraju najprije zaputiti ovom zemaljskom materijalnom stazom tako da će materija onda biti potpuno prevladana. Posljedično tome, jedno beskrajno dugo vrijeme će još morati proći dok se nije dogodilo potpuno produhovljavanje Zemlje. I ovo trajanje vremena je opet sačinjeno od pojedinačnih faza razvoja; svaki od njih zasebno će biti smatran za jednu vječnost od strane još neprosvjetljenih ljudi, budući će mnogi naraštaji morati postići njihovu punu zrelost tijekom jedne takve faze kako bi postigli specifičan stupanj zrelosti koji je onda usporediv sa produhovljavanjem Zemlje. Svaki stadij započinje sa duhovno visoko sazrelim ljudima i završava sa ljudima čija je naklonost spram bezdana tako snažna da će ona biti ispunjena, da će oni biti iznova prognani u tvorevine naknadne Nove Zemlje. Ove faze razvoja su u stvari po ljudskim standardima također beskonačno duge ali one uvijek dokončaju jednog dana, i opet i iznova jedno će razdoblje razvoja započeti nanovo. Ipak na kraju vremena produhovljavanje jednom materijalnog stvaranja će prosljediti čak brže, i probe volje, koje se događaju u svakom periodu, mogu postati rastuće manje, budući će sve žive tvorevine onda osjećati isto… one će sve žudjeti ugledati lice Boga i prema tome stremiti sve više iskreno spram Boga, ili su one bile već predaleko odmaknute od Boga od strane protivne sile da bi bile sposobne povratiti se Bogu. I to je zašto će one kasnije, u duhovnim tvorevinama, morati ostati kao duhovi na mjestima gdje su izvučeni i ovo je najgrublja kazna koja može nadoći nad Bogu protivne duhove budući je, naposlijetku, stanje potpune sljepoće, stanje ropstva, gdje se pomaganje odvija jedino protivno volji sluge, ipak osoba je nesposobna zaputiti se bilo kojom drugom stazom od one da neprestano služi dok ne odustane od njezina otpora.

Ovo, također, je Božanski zakon, da se svako zbivanje događa na maloj skali i onda sebe ponavlja u beskrajno različitim varijacijama… Isus je predvidio kraj ovog vremena, ali vi ljudi ste jedino sposobni gledati unaprijed u vremena koja dozvoljavaju ljudski moguće događaje… Svi vi jedino uzimate jedino jedan Sudnji Dan u obzir… Ali ovaj će sebe nastaviti ponavljati sve dok periodi Spasenja na nađu svoje zaključenje u skladu sa Božanskom voljom… Svaki sud će dokončati sa osuđivanjem pristalica protivnika (Sotone) i jednim primanjem u svjetlosne sfere onih koji ostanu vjerni Bogu čak u krajnjoj nevolji. I time će Posljednji Sud također rezultirati u totalnom uništenju sve materije, ali potpuno nova duhovna Zemlja će nastati, pa iako nakon tako beskrajno dugog vremena da ono ne treba biti spomenuto da ne bi dalo ljudima pogrešan osjećaj sigurnosti proglašavanjem novog perioda razvoja u kojem će oni, po njihovom mišljenju, biti sposobni nadoknaditi za njihovo zanemarivanje.

Sud koji razdvaja jedan period Spasenja od onog koji slijedi će neopozivo uskoro doći… Ovo će biti proglašeno od strane vidjeoca i proroka koji su pozvani od strane Boga i koje On obavještava Osobno kroz Njegov Duh, jer nužno je za cijelo čovječanstvo da se suoči sa približavajućim Krajem, da promijeni njihov način života i da unaprijedi svoje duše, jer vrijeme ostavljeno čovječanstvu kao konačni dar milosti će brzo proći… Uskoro će konačni čas pristići i sa njime Sud koji će ostvariti potpuno razdvajanje čistih od nečistih (ili ‘čistog od nečistog’).

AMEN

Spread the Truth