Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6922 (Čisto Evanđelje Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6922, 18 Rujan 1957

ČISTO EVANĐELJE LJUBAVI…

Pa čak i ako je Evanđelje proglašavano posvuda po svijetu, čak i ako su ljudima stalno izlagane zapovijedi Ljubavi za Boga i za bližnjega… Evanđelje može vrijediti za „prošireno u svijet“ jedino onda kada je ono poštovano, kada je način života vođen u skladu sa ovim Evanđeljem Ljubavi, i tek onda su ispunjeni i preduvjeti za prepoznavanje i priznavanje Isusa Krista i Njegovog Djela Otkupljenja. Stoga, nije dovoljno mrtvo znanje, budući svaki učinak za dušu ovisi jedino o ispunjavanju zapovijedi Ljubavi, o načinu života u Ljubavi. Evanđelje Ljubavi mora biti proglašavano, a to je jednako sijanju sjemena… No, da li je tlo dobro, tako da ono prihvaća sjeme i ovo onda proklija, raste i napreduje, te donosi plodove, ovisi o svakom čovjeku samome… A to je dakle „prihvaćanje ili odbacivanje Evanđelja“… Za to su potrebni Božje sluge koji, kao učenici Isusa Krista, iznose Evanđelje u cijeli svijet, koji trebaju poticati volju ljudi da ga prihvate. I ako oni sada kao sluge u vinogradu Gospodara ulože dobar rad, to znači da su oni neumorno aktivni kako bi neobrađena polja učinili obradivima… da oni u Ljubavi i strpljenju nastoje potaknuti srca ljudi da prihvate dragocjeno sjetveno sjeme koje jamči rast, ako je ono samo ispravno njegovano i uvijek iznova zalijevano vodom Ljubavi, tako da ono može klijati i napredovati. Loše sjetveno sjeme međutim, ne može donijeti dobre plodove, i zato Gospodar vinograda opskrbljuje Svoje sluge dobrim sjemenom, i On im daje zadatak da obrađuju polja vinograda. No, sluga koji nema na raspolaganju dobro sjetveno sjeme, neće moći ni postići veliki uspjeh. Čemu dakle koristi ako je u svijet izneseno Evanđelje koje više nije čisto i nepatvoreno… čemu koristi ako se proširi učenje koje više ne odgovara Istini… Onda se ne može govoriti o proglašavanja Evanđelja koje je čovjek Isus podučavao na Zemlji, koje je bilo Božansko Učenje, budući je Sam Bog govorio kroz Isusa, i tako je bilo posijano najčišće sjetveno Sjeme, koje je obećavalo i dobru žetvu. A, ovo čisto, nepatvoreno Evanđelje je to, koje mora biti iznova doneseno ljudima, koje Bog Osobno želi njima iznova dostaviti kroz Svoje učenike, koje je On Osobno izabrao za ovu službu. Sjetveno sjeme koje je pomiješano s lošim sjemenom, također nesumnjivo mora donijeti odgovarajući urod… Polje će donijeti tek malo iskoristivog sjemena, ali mnogo korova, koji u vrijeme žetve mora biti odvojen i spaljen. Dobar gospodar će se međutim uvijek pobrinuti za to da prije svega sjeme bude čisto, prije nego on povjeri posao svojim slugama. Dobar gospodar će također pronaći dobre sluge o kojima on zna da će oni sačuvati dobro sjeme od onečišćenja, no on neće zadržati nijednog slugu koji sjeme nabavlja drugdje, i koji se ne treba onda ni začuditi ako se ne vidi nikakav rezultat… ako ono što zemlja rađa nije iskoristivo, i stoga mora biti odbačeno. Jer, korov će sve obrasti, korov će također uzeti životnu snagu još malobrojnim dobrim biljkama, i svaki posao tih slugu će biti uzaludan. A onda se ne može govoriti o „širenju Evanđelja“, ne može se govoriti o naviještanju „Božanske Riječi“ koja, kao izljev Božanske Ljubavi, ima za sadržaj „Učenje Ljubavi“, koje treba biti slijeđeno u slobodnoj volji, bez ikakve prisile, kako bi donijelo zrelost duši, u koju svrhu ona prebiva na Zemlji. Bog će međutim uvijek podučiti Svoje istinske učenike, i njima dostaviti Čisto Evanđelje. I On će njih također iznova poslati u svijet da objave Njegovu Riječ, da posiju dobro sjeme u ljudska srca, da propovijedaju Ljubav i uvijek jedino opominju na Ljubav. A gdje se stoga naviješta Božansko Učenje Ljubavi, tamo će se i Božji Duh spustiti u srca ljudi koji žive sukladno ovom Ljubav-nom Učenju. On će ih podučiti, On će ispravno voditi njihovo razmišljanje, te će oni znati i spoznati što oni moraju učiniti kako bi postali blaženi.

AMEN

Spread the Truth