Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6833 (Upozornje o prividu i vanjštini…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6833, 18 Svibanj 1957

UPOZORENJE O PRIVIDU I VANJŠTINI…

Ja poznajem sve vaše misli, Ja znam o vašim najintimnijim osjećajima srca, i stoga Me vi ne možete nikada prevariti. To Ja želim reći svima onima, koji misle drugačije nego što njihova usta izgovaraju, koji doduše mogu prosipati pijesak u oči njihovih bližnjih, ali koji nikada ne trebaju vjerovati da Ja vrjednujem ono što usta govore, nego uvijek jedino gledam srce, kakav je njegov osjećaj. I tako ćete vi ljudi također moći uvidjeti da je svaki izvanjski prepoznatljiv postupak bez svrhe i cilja, da je on uvijek jedino prikladan za to, da pred bližnjima sakrije najintimnije osjećaje i impulse, i da to jedino potiče na laganje  i pretvaranje, kada je razmišljanje i osjećanje čovjeka različito. Ali, Meni ništa ne ostaje skriveno… Ja vidim do u najudaljenije kutke srca, i Ja ću također odgovarajuće suditi sve postupke čovjeka. Jer, Ja vas prije svega želim odgojiti u istinoljubivosti, Ja u vama želim probuditi osjećaj odgovornosti, tako da vi sami sebe sudite, da vi sprovodite najozbiljniju samokritiku vašeg razmišljanja i djelovanja, i da vi naspram Mene napustite svaku glumu, da se vi potpuno ogolite, i približite Mi se takvi kakvi zaista jeste… kako bi onda također prepoznali vaše pogreške i nedostatke, i onda radili na sebi sa svom ozbiljnošću. Jer, ne koriste vam plaštevi koje vi rado zaogrćete, da zapravo sakrijete ono što je ispod. A Ja vas pitam: počivate li vi više na mišljenju i sudu vaših bližnjih nego na Mojemu? Ono što činite svjetovno, ponekad bi zaista moglo dati povoda da se sakrijete, da stavite sebi masku… Ali, vi tjerate takvu igru skrivanja također i na duhovnoj razini. Gdje se radi o spasenju vaše duše, tamo bi vi trebali ostati istinoljubivi, ili vi pokazujete jedino da vi ne vjerujete u Mene kao najviše savršeno sve-proničuće Biće. I zbog toga treba još boljim nazvati čovjeka koji zanemaruje sve što treba smatrati radom na duši, a to također otvoreno priznaje, nego one koji se prikazuju dobrima i pobožnima, a pri tome ne obavljaju nikakav rad na njihovoj duši. Jer, oni znaju koji je njihov zemaljski zadatak, ali mu ne prilaze, nego se pretvaraju. A, svaka laž je od protivnika, tako se oni također dobrovoljno daju u njegovu oblast. Tko ozbiljno nastoji postići savršenstvo, u svoj tišini radi na sebi samome, a bližnji će tek malo od toga primijetiti, prema vani se jedino da prepoznati njihov način života u Ljubavi… Djela Ljubavi također mogu biti lažna, te u stvari biti nastojanje k izvjesnom cilju, no ni ovo također neće biti od Mene vrjednovano, budući se prava Ljubav budi u srcu čovjeka, i ne može se nadomjestiti izvanjskim postupcima. Svi ljudi bi trebali pustiti da im se kaže ovo, da Ja zahtijevam istinsku ozbiljnost gdje se stremi spasenju duše… da se Ja ne zadovoljavam vanjštinom, kada nedostaje ova ozbiljnost Ljubavi, i da se nitko ne može pretvarati preda Mnom… Vi bi trebali moliti u Duhu i u Istini, i isto tako bi vi trebali postupati u Duhu i u Istini… Sva vanjština je međutim privid i prijevara, što srce također prepoznaje, i zato čovjek također izbjegava sve izvanjsko, čim je u njegovom srcu duboka ozbiljna želja da se sjedini sa Mnom… Onda ga sve izvanjsko jedino ometa u unutarnjoj sabranosti, onda će se on također držati daleko od tradicionalnih običaja koji nisu drugo doli simboli, kojima nedostaje istinski smisao. Mnogi ljudi podbacuju u pravoj ozbiljnosti prema promjeni prirode, a ipak im jedino ova donosi život u blaženstvu, budući izobličena duša ne može biti postavljena u sferu, gdje bi ona (promjena bića, op.prev.) trebala proteći… Ona ne može ući u kraljevstvo svijetla, ako se prethodno nije tako oblikovala, da je postala prijemčiva za svjetlo… A, u svrhu ove preobrazbe, ona se nalazi na Zemlji… I zato ova preobrazba, promjena prirode, treba biti obavljana sa svom ozbiljnošću, jer čovjeku je za to na raspolaganju samo kratko vrijeme, koje je ipak sasvim dovoljno, ako on ima volju da stigne k Meni. Onda ću ga Ja zaista poduprijeti, i na svaki način mu pomoći u sazrijevanju, onda će on prepoznati sebe samoga i zazvati Me iz srca, a Ja ću čuti njegov poziv, jer Mi je odaslan u Duhu i u Istini.

AMEN

Spread the Truth