Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6813 (Ispunjavanje zapovijedi koje su odredili/donijeli ljudi neće zamijeniti djela Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6813, 23 Travnja 1957

ISPUNJAVANJE ZAPOVIJEDI KOJE SU PROPISALI LJUDI NEĆE NADOMJESTITI AKCIJE LJUBAVI…

Vi ljudi trebate razumjeti kako nema nadomjeske za Ljubav-ne akcije, da vi nećete biti sposobni zadobiti vječno blaženstvo putem drugih sredstava sve dok zanemarujete Moje Zapovijedi Ljubavi, sve dok ne djelujete sa nesebičnom Ljubavlju za vašeg bližnjega. Štogod drugo vam je preporučeno napose od ove aktivne Ljubavi, kao blagotvorno ili da obećaje sreću, je beskorisno i neće voditi ni jedan korak naprijed u vašem usavršavanju. A vama će biti ponuđeno mnogo toga što će navodno rezultirati u sreći… Time vi često zanemarujete jedino pomoćno sredstvo do blaženstva. Ja nisam zahtjevao ništa drugo od vas ljudi osim udovoljavanja Mojim zapovijedima Ljubavi… nisam vam dao nikakve druge zapovijedi osim onih koje uvijek jedino čine nužnim vašu Ljubav spram vašeg bližnjega, Ja Sam jedino propovijedao one usmjeravajuće principe koji su naumljavali poboljšati vaš odnos između vas samih i vaših bližnjih ljudskih bića, budući Sam želio zapaliti Ljubav u vama koja vam je nedostajala i koja je prouzročila vašu bijednu situaciju. I time se Moj nastavljeni interes jednostavno odnosi na povećavanje vaše voljnosti da Ljubite, budući je sposobnost za Ljubav prirođena svima vama ali je vaša volja da ju sprovedete u djelo iznimno nezadovoljavajuća. Posljedično, jedino osoba koja će, poput Mene, jednostavno propovijedati Ljubav može biti Moj istinski predstavnik na Zemlji, jer on jedini će ukazati ljudima ispravnu stazu koja vodi do Mene, do blaženstva.

Međutim, vi ne bi trebali vjerovati kako možete nadomjestiti vaša djela Ljubavi sa drugim akcijama ili običajima; vi ne bi trebali vjerovati da ću Ja biti zadovoljan sa udovoljavanjem zapovijedima koje nisu bile propisane od strane Mene i čija sprovedba bez Ljubavi je potpuno bezvrijedna. Vi za to nećete primiti nikakve ‘blagoslove’ budući Ja neću zamjetiti takve akcije i običaje a niti će to spasiti duše, jer to su ništa doli ljudska obećanja koja Ja nikada neću biti u stanju odobriti. Jedino Ljubav će vas spasiti od nazadovanja u bezdan, jedino Ljubav će vas uvesti u savršenstvo, a Ljubav će sebe uvijek izraziti sa akcijama, pošto će Ljubav nagoniti osobu iznutra da djeluje u Božanskom redu.

Ali vi ljudi ste zahvaćeni od strane izvjesne količine ravnodušnosti glede Mojih zapovijedi Ljubavi pošto ste bili uvedeni u pogrešno razmišljanje… Pošto ste bili nagonjeni udovoljavati crkvenim zapovijedima koje su ljudi nadodali Mojim zapovijedima kao njihovo vlastito djelo… Vi sada plašljivo pokušavate ispuniti ove crkvene zapovijedi, ali rijetko ili nikada ne obraćate pažnju na Moje postavljene uvjete a ipak usprkos tome vjerujete kako živite pravedan i Kršćanski život. To je ozbiljna pogreška koja je također bila dovedena u svijet od strane Mojeg protivnika (Sotone)… Pošto je vaša jedina svrha zemaljskog života zapaliti Ljubav i dopustiti da se rasplamsa u najblistavije svjetlo jer ovo naznačava sjedinjenje sa Mnom od Kojeg ste se jednom razdvojili. Međutim, jedino Ljubav će biti sposobna postići ovo sjedinjenje, a ne sredstva koja su vam bila dana kao ‚zapovijedi‘ za postignuće vječnog života, takva poput formalnih molitvi, oprosta grijeha, akcija i podjeljivanja blagoslova što su znani kao ‚sakramenti‘, koji se moraju jedino smatrati za ceremonije i formalnosti i neće vam osigurati nikakav duhovni uspjeh, niti na Zemlji niti u kraljevstvu onostranog.

Moj protivnik je pokušao spriječiti što će udovoljavanje Mojim zapovijedima Ljubavi postići tako što je odvratio ljudsku pažnju od njih sa izvanjskim formalnostima i lažnim učenjima i predstavljajući njegova uređenja kao njihovo prvenstvo… Budući je on znao kako će naći mnoge žrtve, budući je Ljubav zahtjevala od ljudi da ulože napor a oni nisu dragovoljni podnijeti žrtve. Time opet i iznova Ljubav treba biti naglašavana kako je prva i najvažnija, opet i iznova Ja moram podsjetiti ljude na Moje zapovijedi Ljubavi za Boga i druge ljude, opet i iznova Ja ih moram podučiti kako je sve drugo beskorisno bez Ljubavi i da akcije Ljubavi ne mogu biti nadomještene od strane ičeg drugog… Ali ovo se učenje ne uzima ozbiljno, ljudi radije slijede te ljudski nadodane zapovijedi sa većom spremnošću budući Moj protivnik i dalje ima veliki utjecaj na takve ljude i pokušava svim sredstvima spriječiti njihov povratak k Meni. Unatoč tome, Moje učenje Ljubavi, koje Sam Ja propovijedao na Zemlji, je poznato ljudima i svatko sa iskrenom težnjom će ga također prepoznati kao prvenstvo i neće biti zadovoljan sa besmislenim izvanjskim pojavama, sa svime što svoje porijeklo nema u Meni. 

AMEN

Spread the Truth