Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6728 (Odgovornost je učitelja, pomno ispitati gradivo koje podučava…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, 4 Siječanj 1957, br. 6728

ODGOVORNOST JE UČITELJA, POMNO ISPITATI GRADIVO KOJE PODUČAVA…

Velika je odgovornost ponuditi ljudima duhovnu informaciju sve dok je upitno da li ona korespondira sa istinom. Iz tog razloga svatko, tko vjeruje kako je pozvan poučavati svoje bližnje, najprije mora doći do unutarnjeg uvjerenja da je njegov nastavni materijal čista istina. Ali on jedino može steći ovo unutarnje uvjerenje ako najprije formira svoje vlastito mišljenje, ako najozbiljnije razmotri/pretraži svoje stečeno znanje… I, opet, ta razmatranja/pretraživanja moraju biti (spro)vođena uz Moju podršku, on Me mora najiskrenije zatražiti da prosvjetlim njegov duh, da ispravno vodim njegove misli, da ga zaštitim od obmanjujućeg rasuđivanja… Jedino onda će on biti u stanju razlikovati između istine i pogreške/zablude, i jedino onda je on Moj istinski sluga, istinski glasnik Moje Riječi, koji će sada biti sposoban raditi za dobrobit ljudi na Zemlji.

Ali svatko tko bez oklijevanja predaje dalje duhovno znanje koje je jednako tako bez oklijevanja prihvatio, nije na ispravnoj poziciji. On nije glasnik Moje Riječi pošto nije u Mojoj službi već služi nekog drugog (= Sotonu), i njegova aktivnost na Zemlji ne može biti blažena/blagoslovljena, jer se ponaša neodgovorno prema svojim bližnjima vodeći ih u pogrešku (ili ‘uvodeći ih u zabludu’) a od njih zahtjeva da mu vjeruju.

Svatko će sada dati primjedbu da on vjeruje kako je to što naučava ili širi istinito… Ali nije mu sinulo kako je njemu, također, mogla biti dana pogrešna informacija… I da je to samo po sebi očit nemar, to je grijeh omaške, pošto on nije razmišljao dovoljno ozbiljno o svojoj duhovnoj informaciji… Kada netko želi raditi za Mene onda njemu nije nepoznato da Ja imam protivnika/neprijatelja… Nije mu nepoznato da se svjetlo i tama suprotstavljaju jedno drugome… Stoga on zna da djelovanje protivnika/neprijatelja ima u planu zamračiti svjetlo, poznato mu je da on širi grešku/zabludu kako bi pobio istinu… Posljedično tome on sebe mora zaštititi od toga da bude zavaran/izigran greškom/zabludom i zatražiti Moju zaštitu od aktivnosti Mojeg neprijatelja/protivnika, od prihvaćanja zabluda… I ako je ozbiljan, onda ću Ja privući pažnju njegovih misli na obmanjujuće znanje i on može biti siguran da će se njegovo razmišljanje razjasniti/raščistiti. Jer Ja neću ostaviti misli ni jednog ljudskog bića u zabludi/pogrešci koji se Meni moli za istinu.

Ali svatko tko se uzdržava od potonjeg a ipak vjeruje da boravi u istini, je u zabludi… Onda se on sâm mora suočiti sa svojom pogrešnom informacijom, ali neodgovorno je tu informaciju predati dalje, i prema tome takva osoba sebe opterećuje sa jako puno krivnje, iako njegovi slušatelji, također, moraju učiniti isto kada su podučeni: najprije Mene Osobno (za)tražiti za istinu i prosvjetljenje njihova razmišljanja kako bi ju prepoznali kao istinu…

Vi ljudi ispitujete kvalitetu svake robe… i tako bi također trebali ispitati duhovnu informaciju a ne ju prihvatiti nesmotreno/lakomisleno i bez oklijevanja/predomišljanja. Nešto što ne korespondira sa istinom će jedino biti štetno za vas, to nikad neće koristiti vašoj duši pošto ona svoj cilj može doseći jedino kroz istinu. Svatko tko želi biti učitelj svojim bližnjima, najprije mora sebe upoznati sa onim što im želi ponuditi, i on to može i treba predati dalje jedino kada je siguran u svoj nastavni materijal, kada je on sam uvjeren kako je istinit. A ovo uvjerenje se njemu ne može dodijeliti akademski/intelektualno, već ga on sam mora ostvariti… On mora žudjeti za čistom istinom i okrenuti se Vječnoj Istini Osobno tako da mu ono (= uvjerenje) može biti darovano… Iskreni kontakt sa Mnom treba biti uspostavljen unaprijed, ali onda on može pouzdano djelovati kao Moj predstavnik, jer on će uvijek jedino naučavati istinu kada Me želi približiti svojim bližnjima, i njegov rad će biti blažen/blagoslovljen.

AMEN

Spread the Truth