Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6715 (Pročišćavanje duše…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6715, 15 Prosinac 1956

PROČIŠĆAVANJE DUŠE…

Svi vi morate proći kroz kupelj pročišćenja, kako bi postali slobodni od grijeha i njegovih posljedica. A, ma kako se odvijao vaš zemaljski život, on će uvijek nuditi prilike koje su poput temeljitog čišćenja, budući se sastoje u patnji i nevoljama, koje su jedino korisne vašoj duši. Ali, najučinkovitije pročišćavajuće i ljekovito sredstvo je Ljubav… Tko nju prakticira, pomaže svojoj duši u temeljitom čišćenju, on razgrađuje i najtvrđe ovoje, jer Ljubavi ništa ne može pružiti otpor, Ljubav otapa (odvezuje, oslobađa) i otkupljuje (izbavlja), čini dušu slobodnom i poklanja joj život koji traje vječno… A u ovu ljekovitu kupelj se svi vi morate spustiti, jer čak i patnje i boli mogu ostati neučinkovite, ako nemaju kao pratnju Ljubav. Budući da vi ljudi sada malo njegujete Ljubav, budući ju puštate da se ohladi, i otuda također dušu ostavljate u njenom nesretnom stanju, budući vi vašoj duši ne pružate nikakvu pomoć u njenoj nevolji, koju za nju znači teret grijeha, njoj sada mora biti donesena druga pomoć. Ona mora ići stazom patnje, što onda također ima za posljedicu da ona razgrađuje i najtvrđe omotače… ali duša ostaje oslabljena tako dugo dok ne primi snagu kroz Ljubavno djelovanje… Ona tako može ući u onostrano u slabosti i bespomoćnosti, no ona je na Zemlji postigla to, da više ne pruža nikakav otpor naporima bića voljnih pomoći… da je u svojemu stanju slabosti zahvalna za pomoć, i sada također spremna jednaku pomoć pružiti dušama koje su u nevolji kao i ona. Ova volja da pomogne joj već donosi snagu, budući se u tim dušama rasplamsava Ljubav, koja tek sada duši jamči uspon. Zato ljudi trebaju blagosloviti patnju koja njih pogađa na Zemlji, ako su podbacili u Ljubavnom djelovanju… budući duša pobjeđuje jedino kroz to, a ona je najprije morala odbaciti svoje opterećujuće nečistoće, prije nego joj je moguće dati tako mnogo svjetla, da ona sama sada stremi naviše. I zato je od male koristi željeti otkloniti svu patnju nekom čovjeku, (15 Prosinac 1956) a gdje bi Ljubav bližnjih htjela ovome pomoći, ova bi Ljubav trebala biti usmjerena na duhovno iscjeljenje, na duhovni napredak čovjeka. Treba se na njega misliti zagovarajući (posredujući molitvom) da patnja ne propusti svoj učinak, te da ovaj kroz to bude pročišćen, iako čovjek također treba učiniti sve kako bi zemaljsku patnju odvratio od svoga bližnjega, kada je to u njegovoj moći. No, vi ljudi ste često bespomoćni pred nevoljom bližnjega, a onda vi trebate znati da je patnja dopuštena upravo zbog pročišćavanja duše; vi trebate znati da će duša jednom također prepoznati blagoslov patnje koja joj je bila dodijeljena u zemaljskom životu, čim se ona samo trpljivo prepustila njenoj zemaljskoj sudbini, jer ona onda i u onostranom može također izmjeriti patnju drugih nesretnih duša, a kroz to je probuđena njena volja da pomogne, što sada također jamči njen uspon.

AMEN

Spread the Truth