Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3964 (Predskazanje hitro nadolazećeg Kraja… Slaba vjera u tom pogledu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3964, 29 Siječanj 1947

PREDSKAZANJE HITRO NADOLAZEĆEG KRAJA… SLABA VJERA U TOM POGLEDU…

Vi znate kako više ne možete očekivati dug život na Zemlji i da je svaki dan milost koji vam omogućava potpuno sazrijeti ako pravilno iskoristite vrijeme. Vi znate ovo iz Moje Riječi ali vaša vjera još nije dovoljno duboka da budete podbodeni na najviše stremljenje, vi dvojbite istinu Moje Riječi ukoliko se to odnosi na nadolazeći kraj. Unatoč tome, vi trebate gorljivo raditi na unapređivanju sebe samih, jer kraj je blizu… Opet i iznova vam Ja pristupam sa ovom opomenom i upozoravam vas na malodušno nepromišljeno življenje; opet i iznova vas pozivam: Obratite pažnju na Moju Riječ, uronite sebe u Nju (u smislu, ‘budite potpuno apsorbirani Njome’) i živite sukladno.

Nećete znati kada je došao vaš zadnji čas, vi ne znate koliko vam je puno vremena preostalo do kraja, otud trebate živjeti kao da je svaki dan vaš posljednji. Ja vam uvijek šaljem Moje poslušne duhove da vam prenesu iluminantne misli, da usmjere vaš um ka duhovnom kraljevstvu, Ja vam šaljem Moje glasnike na Zemlju da bi vas obavijestio o nadolazećem kraju, da privučem vašu pažnju na znakove posljednjih dana i da probudim čvrstu vjeru u vama time što vam dajem/priopćujem Moju Riječ koja je bila transmitirana direktno na Zemlju. I tako vam Ja neprestano pokušavam objasniti ozbiljnost situacije kako bi vam omogućio blaženi kraj, pa ipak nitko od vas ne uzima Moje Riječi dovoljno ozbiljno, vaša vjera je i dalje preslaba da bi prikladno živjeli premda je vaša volja okrenuta u Mojem pravcu. I zato vas Ja opetovano opominjem: Uronite sebe u Moju Riječ, neka u vama oživi misao o skorom kraju, pripremite se za njega, i napomol kraja postavite manje važnosti na zemaljske stvari, napomol ogromne duhovne nevolje koja će se isto tako povećati što kraj bude bliže.

Koristite svu raspoloživu snagu kako bi duhovno rasli, i potpuno povjerite brigu o vašem tijelu Meni. Iskoristite kratko vrijeme do kraja, budite neprestano aktivni sa ljubavlju, uvijek crpite snagu iz Moje Riječi, opominjite/savjetujte i učite vaša bližnja ljudska bića da učine isto i tako pomozite jedni drugima ostvariti cilj na Zemlji kojeg Sam vam dao, pomozite jedni drugima da postanete savršeni, jer preostalo je još samo malo vremena do kraja.

AMEN

Spread the Truth