Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3958 (Sotonino bješnjenje tijekom posljednjih dana… Otpadništvo od vjere…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3958, 19 Siječanj 1947

SOTONINO BJEŠNJENJE TIJEKOM POSLJEDNJIH DANA… OTPADNIŠTVO OD VJERE…

Tijekom vremena kraja broj nevjernika će se povećati i skoro prijetiti preplaviti malo stado vjernika. I, sa otpadništvom od vjere, Sotonino bješnjenje će također postati progresivno više očigledno, jer ljudi će izgubiti njihov posljednji osjećaj odgovornosti spram pravednog Suca budući oni ne vjeruju u Njega. To je zašto će Bog zamjetno Sebe očitovati kako bi najprije osnažio vjeru Njegovih Vlastitih tako da oni neće posustati (ili ‘kolebati se’) pred bezbožnošću nevjernika i njihovih svjetovnih postignuća. Ali On im također želi dati mogućnost da sebe dobro razmotre, i tako On toliko očigledno vodi brigu o Njegovim Vlastitima da će čak jedan ateista biti sposoban prepoznati Božju snagu i, sa čak najmanjim naporom, povratiti njegovu izgubljenu vjeru. Bog će vršiti mnoge znakove i čudesa kroz Njegove instrumente na Zemlji… Otud Njegove sluge na Zemlji će prividno ostvariti izvanredne stvari, ipak to je Bog Koji će Sebe izražavati kroz njih, Koji će Sebe očitovati i čak vidljivo boraviti među Njegovim Vlastitima kao znak da je kraj blizu, ipak On će jedino biti prepoznat od strane onih koji Ga ljube sa svim njihovim srcem i vrše Njegove zapovijedi. Oni će također posjedovati izvanrednu snagu, budući će Bog Osobno biti sposoban nastaniti se u njihovim srcima i prožeti ih sa Njegovom snagom Ljubavi. Nevjernici će biti u stanju sebe uvjeriti u ovu snagu, oni će morati priznati kako je na djelu viša Sila, pod uvjetom da su voljni razmišljati o izvanrednim fenomenima koje posljednji dani prije kraja povlače za sobom. Međutim, oni su isuviše svjetovno orijentirana uma i ne obraćaju pažnju na prethodno; oni preziru i progone vjernike i nameću im ozbiljne poteškoće i nevolju kroz koje im jedino Božja očigledna potpora pomaže ustrajati. Jer Božje djelovanje među Njegovima Vlastitima će biti tako očigledno da će se oni čvrsto ujediniti i oduprijeti se svim svjetovnim jurišima; snažniji u vjeri nego ikada oni će sebe potpuno izručiti Bogu i Njegovu vođenju, tako da se neće bojati niti zemaljske nevolje niti smrti i prema tome će također naći lakšim podnositi pritiske posljednjih dana. Gdje je Bog Sebe očitovao jednom više nikakva meta neće postojati za Božjeg protivnika, jer njihova vjera više ne može biti uzdrmana. I Bog će biti blizu Njegovim Vlastitima, baš kao što je obećao… On će im osigurati utjehu i snagu; On će ih podučiti i obećaje Njegov skorašnji dolazak, On će ih nagnati u povećanu aktivnost Ljubavi, jer Njegovo prisustvo, bilo u zemaljskom ili duhovnom smislu, će ih ispuniti sa Ljubavlju spram Njega i njihovih bližnjih ljudskih bića i prema tome također sa snagom… Ali vrijeme kraja će potrebovati Božje očigledno djelovanje jer ovo će, također, doprinijeti spram razdvajanja duhova. Ja ću osigurati one koji su još malodušni i neodlučni sa mogućnošću da odluče kojem kampu žele pripadati, budući će im još biti dan konačni jak poticaj za to. Oni će biti sposobni sebe uvjeriti u snagu vjere koja će svladati čak najveću zemaljsku nevolju i na taj način promijeniti njihov stav spram Boga uspostavljajući ispravan odnos sa Njime. Gdje Bog vidljivo Sebe očituje tamo će biti mir i nada unatoč svoj bijedi, i budući je sudbina vjernika izuzetno teška, ovo će iznenaditi nevjernike. Svatko tko obrati pažnju na Njegovu Riječ, tko sluša Njegove sluge na Zemlji, će promijeniti njegovu volju i onda će svaka voljna duša biti dohvaćena i pomogunta od strane Boga u Njegovoj Ljubavi i milosrđu i biti će spašena od vječne tame… On će oživjeti njihovu dotada slabu vjeru i dati im snagu da ustraju do kraja, sve dok On ne dođe na oblacima i dohvati stado Njegovih revnih sljedbenika k Sebi.

AMEN

Spread the Truth