Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3951 (Duhovna depresija-nepoznavanje prirodnih zakona i njihovog učinka…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3951, 3 Siječanj 1947

DUHOVNA DEPRESIJA – NEPOZNAVANJE PRIRODNIH ZAKONA I NJIHOVOG UČINKA…

Dokučiti prirodne zakone, vama je ljudima moguće samo u ograničenoj mjeri, budući je to Moja volja, dok god vaša duševna zrelost ne dosegne određeni stupanj. No, prepreke koje sam vam Ja postavio, vi u svako doba uz Moju pomoć možete slomiti, i tada vam je dostupno svako područje, svako znanje otvoreno, i svako istraživanje vam je moguće. Jer, onda vi imate Mene Osobno za Učitelja, Koji vas uistinu ispravno podučava, čak i u područjima koja zahtijevaju ljudsku razumsku aktivnost, kako bi došli do ispravnog zaključka. A za to vi morate posjedovati jedan određeni stupanj duhovne zrelosti, vi morate sa Mnom biti u vezi u razmišljanju i djelovanju. No, čim vama nedostaje ova duhovna zrelost, vi nećete moći razlikovati Istinu i zabludu, i tako ćete biti nesposobni spoznati sile, odrediti njihov uzrok i djelovanje, i odgovarajuće ih iskoristiti. Vi doduše u svako doba možete praviti eksperimente, i vaše znanje prividno povećati, no vi također možete raditi uz podršku moći, čije je stalno nastojanje uništenje Mojih djela, nad kojima ona sama nema nikakvu vlast. I zato Ja nikada neću blagosloviti takve eksperimente, ukoliko oni nisu čista djela Ljubavi prema bližnjemu, pokušaji da se pomogne napaćenom čovječanstvu, bez da se kroz to želi izvući ikakva vlastita korist. Onda će vam također biti podređene sve sile, onda ćete ih vi moći neograničeno koristiti, i postići veliki uspjeh, jer onda ste vi također postigli jedan određeni stupanj duhovne zrelosti, koji vam osigurava ispravno i istinito razmišljanje, i vi ćete moći obogatiti svoja saznanja, i biti blagoslivljajuće aktivni. Čovječanstvo je međutim sada doseglo nisko stanje, da čak i istraživači rade bez Mene, da su oni jedino čisto razumski aktivni, i još samo imaju nastojanje da prirodne sile učine korisnima zbog zemaljskog uspjeha. (4 Siječanj 1947) Stoga sam Ja njima postavio granicu, koju oni u svom pogrešnom stavu prema Meni i prema materiji, ne mogu prekoračiti… I tako njihova istraživanja i proračuni neće biti slobodni od pogreške, mada su oni uvjereni u njihovu točnost, i na tome eksperimentiraju. Vama su tek djelimično poznati zakoni prirode, jer Moje zračenje snage je ogromno, ona protječe kroz sav beskraj, a uistinu ne proizvoljno i bez plana (slučajno), nego je prema Mojemu temeljnom Zakonu od vječnosti raspoređena na sve tvorevine, tako da je njihovo postojanje i održanje osigurano, dok god djelo Stvaranja mora ispuniti svoj duhovni zadatak. Tako je snaga na određeni način vezana, ona je u svojoj jačini prilagođena veličini jednog djela stvaranja, i dok god ostaje uspostavljen ispravni odnos, ona će imati održavajući i izgrađujući učinak. Stoga se količina snage ne može proizvoljno povećati, inače je učinak razoran. Meni Samome, kao Stvoritelju od večnosti, pripada moć da dokine učinak, ili ga tako raspodijeli, da se kroz nastajanje i oživljavanje novih tvorevina stvori ravnoteža, čovjeku međutim zbog njegove nesavršenosti nedostaje ova moć, te se stoga, njegovom nerazumnošću oslobođena snaga, obija o njega samoga, odnosno, ona uništava ne samo one koji ne poznaju Moje prirodne zakone, nego ona uništava cijelo Djelo Stvaranja, koje nosi ljude u svrhu sazrijevanja njihovih duša… Ja ću uništiti mudrost mudrih i odbaciti umnost umnih… Dok god oni bez Mene pristupaju istraživanju, njihovo razmišljanje će biti zamućeno, i rezultati pogrešni… A posljedica će biti jedan neuračunati učinak, propast Djela Stvaranja, čije održanje zahtijeva njemu pritječuću snagu u ispravnoj mjeri. I tako će se, ljudskom voljom, koja nema za cilj Mene, nego isključivo materiju, prouzrokovati posljednje djelo uništenja na ovoj Zemlji, bez da od Mene bude spriječeno, budući je vrijeme ispunjeno, i cijelo čovječanstvo, osim malog stada (porodice, čete) Mojih, zrelo je za uništenje.

AMEN

Spread the Truth