Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3950 (Razlog Zemljinog raspadanja i sile koje će ga prouzročiti… Nuklearna energija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3950, 2 Siječanj, 1947

RAZLOG ZEMLJINOG RASPADANJA I SILE KOJE ĆE GA PROUZROČITI… NUKLEARNA ENERGIJA…

Svi uvjeti za stvaranje nove zemlje moraju biti prisutni (= na pravom mjestu) prije nego će stara zemlja biti dezintegrirana (= rastavljena na atome), to jest, prije nego se potpuna promjena njezinog izvanjskog oblika može dogoditi/izvršiti. Zemlja mora učinkovito proći kroz proces dezintegracije koji oslobađa sve duhovne supstance zavezane/ograničene unutra tako da one mogu uzeti nove oblike u kreacijama koje će omogućiti njihov daljnji napredak. Proces konačnog rušenja/pustošenja prema tome mora biti toliko/tako silan da se može govoriti o potpunoj dezintegraciji materije. Ovo se ne može samo primjeniti na pojedina zemljina prostranstva (ili ‘pojedine predjele zemlje’), već se unutar zemljine jezgre moraju dogoditi erupcije koje će se protezati u svim pravcima, tako da će cijela površina zemlje biti pogođena, i prema tome ništa neće (pre)ostati od onog što je ranije postojalo nego će sve biti razloženo na svoje najmanje sastavnice.

I ovo će biti prouzrokovano samim ljudima… oni će se uplesti u naučno područje koje je iznad njihove intelektualne sposobnosti. Oni ne znaju prirodne zakone i njihove posljedice da učine mogućim svoje istraživanje takvih područja i tako/time će oni aktivirati sile koje oni sami neće biti u stanju kontrolirati. Međutim, Ja ih neću zaustaviti, jer čak i ova(kva) ljudska volja ističe Moj vječni plan Spasenja, pošto će vremenski period koji je dušama bio dodijeljen za njihovo spasenje onda također isteći.

Na taj način će proces konačnog uništenja zaista biti iniciran ljudskom voljom, pa ipak on također korespondira Mojoj volji utoliko da će garantirati jedan siguran napredak za duhove koji su i dalje zavezani/ograničeni u tvrdim formama i žude postati aktivni, ili bi Ja mogao pustiti da eksperimenti ne uspiju tako da bi odvratio/skrenuo ljudske planove. Stoga će se pokusi izvršiti na lokalnom nivou pa ipak oni neće imati granica pošto oslobođena sila više ne može biti zaustavljena i tako će se njezina elementarna posljedica raširiti u svim pravcima. Jer Zemlja je ograničeno područje, dok aktivirana sila ne poznaje granicu i sve pod njezinim utjecajem će postati njezinom žrtvom.

Posljedice ovog procesa vama ljudima nisu zamislive, osim toga, to će se dogoditi u vremenskom razmaku koji će vam oduzeti sve misli, osim ako ne pripadate malom stadu Mojih Vlastitih koji promatraju posljednji čin uništenja, pošto je Moja volja da oni trebaju svjedočiti kraju ove Zemlje. Ali vi možete dobiti blijedu ideju ako zamislite kako se događa eksplozija koja ništa što je sklopljeno/okupljeno/sastavljeno ne ostavlja u postojanju, koja stoga sve uništava i razlaže na najmanje atome. Ipak ovom procesu, koji će trajati samo nekoliko trenutaka, prethode drhtanja i provale vatre koji su sasvim dovoljni da ljude bace u potpunu paniku pošto se suočavaju sa sigurnom smrću. I sada također može biti shvaćeno da ništa ne može preostati, da ni jedna kreacija neće nastaviti postojati, već da će ostati jedino materija razložena na najmanje atome koja će putem Moje volje i Moje moći biti ponovno oblikovana u nezamislive kreacije u kojima će se proces razvoja duhova nastaviti.

I opet će postojati kreacije različitih stupnjeva krutosti/gustoće, pa ipak najtvrđa materija će udomaćiti/kriti duhovnu suštinu koja je naseljivala staru zemlju i potpuno ignorirala svoj duhovni napredak. Jer te duše ne mogu očekivati daljnji razvoj/rast u duhovnom kraljevstvu, one će morati iznova krenuti stazom kroz cijelu kreaciju, i tako će započeti nova era razvoja čim je vrijeme ispunjeno, čim ljudska volja tvrdoglavo želi osloboditi sile koje zahtjevaju različiti stupanj duhovne zrelosti nego ljudi na kraju ovog perioda Spasenja posjeduju, i koje stoga sebe neće izraziti konstruktivno već jedino destruktivno.

AMEN

Spread the Truth