Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3947 (Ujedinjenje različitih škola razmišljanja tijekom vjerske borbe…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3947, 29 Prosinac 1946

UJEDINJENJE RAZLIČITIH (TEOLOŠKIH) ŠKOLA RAZMIŠLJANJA TIJEKOM VJERSKE BORBE…

Različite (teološke) škole razmišljanja će se, zbog toga što odstupaju jedna od druge, uvijek potiho međusobno boriti poradi činjenice što će svaka pokušati tvrditi kako posjeduje Istinu i prema tome neće željeti prihvatiti ostale. Ipak, u posljednjim danima, sve one će zajedno hodati, pod uvjetom da je učenje Isusa Krista njihov temeljni princip i oni ispovijedaju Njegovo ime. Onda, sve će ostale različitosti iščeznuti u pozadinu budući će se suzbijati svaka duhovna težnja i svaki će duhovni stremitelj prema tome tražiti susresti druge ljude slična uma. Time, učenje Krista će izroniti iz svake škole razmišljanja i njihovi sljedbenici će pripadati Božjoj župi, Njegovoj crkvi, koju je On Osobno utemeljio… Oni će pripadati ovoj crkvi poradi njihove vjere u Isusa Krista unatoč pripadnosti različitim školama razmišljanja. Svatko će odbaciti izvanjske prakse i običaje i jedino težiti ka unutarnjoj vezi sa Isusom Kristom, i svatko će podstrekivati Ljubav, podučavati Ljubav i prakticirati Ljubav.

Borba protiv svih škola razmišljanja će se sprovoditi posebice brutalno tako da će malodušni ljudi slabe vjere otpasti ako nemaju vrloduboku živu vjeru budući oni neće biti sposobni pružiti otpor, oni će teturati pod teretom postavljenim na njih od strane svijeta. Uzrok njihova podbačaja će počivati u zabludi/grešci (= ovo se odnosi na neistine u doktrinama Kršćanskih crkava) koja se može pronaći u svakoj školi razmišljanja, kada ih ozbiljna akcija protiv njih prisili razmišljati u svezi nje. Svaka osoba koja živi unutar Istine usljed njegovih Ljubavi-prepunih akcija i ispravne poduke od strane Božjih odabranih slugu će također prikupiti snagu vjere i neće posrtati tijekom ijedne nevolje, budući će mu Istina dati snagu baš kao i percepciju. Time, on će znati o nadolazećem kraju i spasenju od krajnje nevolje od strane Boga Osobno. Međutim, on neće biti sposoban pronaći ovu percepciju kroz obmanjujuća učenja i njegova vjera će posrtati i napustiti ga kada je suočen sa ozbiljnim izborom ili da prizna Isusa Krista pred svijetom ili da Ga zaniječe. Onda će osoba, čija djela Ljubavi su ga učinila prijemčivim za Božju Istinu, biti snažan, on će ponuditi otpor i ne treba se bojati nikakvih svjetovnih mjera budući će on očekivati Božju pomoć koju će prmiti kadgod njegovo tijelo ili duša doživljavaju nevolju.

Onda će Kristova Crkva biti samo mala i sljedbenici svake škole razmišljanja će u njoj tražiti utočište, i svaka će sjekira biti zakopana baš kao što će svi izvanjski prikazi i ceremonijalne akcije biti odbačeni u stranu napomol ogromnog progonstva kojeg će se svi sljedbenici morati plašiti. Za psihološki razvoj pojedinca je također korisno za njega da jedino zamjeti srž, da prepozna Kršćansko učenje Ljubavi kao srž i time će njegova vjera biti osnažena što više on prebiva uz ovo učenje. Grupa vjernika će se umanjiti, to će jedino biti malo stado ali oni će živjeti u Istini, u ispravnom znanju, i oni će preživjeti najteža iskušenja posljednjih dana i izroniti kao pobjednici, budući će Kristova Crkva biti pobjedonosna i prigrliti sve one koji žive u ljubavi i vjeri, koji Ga priznaju pred svijetom i ispunjeni su Njegovim Duhom kao rezultat njihovih neprestanih akcija Ljubavi… Branitelji Krista će se pripojiti zajedno iz svih škola razmišljanja i suočiti se bez straha sa njihovom posljednjom borbom, i Bog Osobno će biti njihov vrhovni zapovjednik. Bog Osobno će ih zaštititi, štit vjere će ih prekriti i učiniti ih nepobjedivima… oni će se boriti u ime Krista i pobjeda će biti na njihovoj strani.

AMEN

Spread the Truth