Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3941 („Tko primi najmanjega od Moje braće, prima Mene…“)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3941, 16 Prosinac 1960

„TKO PRIMI NAJMANJEGA OD MOJE BRAĆE, PRIMA MENE…“

(Matej 25:40)

Uronite sebe u Moju Riječ, i vi ćete u svakom trenutku jasno prepoznati što vam nedostaje, jer vam u Mojoj Riječi Ja Osobno prilazim blizu, i upoznajem vas s Mojom voljom. Ukoliko ste sada aktivni u Mojoj volji, onda će za vas postati izvjesnost da se razvijate u Visinu, jer sazrijevate u spoznaji… I stoga morate živjeti u skladu sa Mojom Riječi, ne trebate biti samo slušatelji onoga što vam Moja Milost i Ljubav pružaju iz Visine. Vi morate živjeti Moju Riječ, i onda će sva Moja Obećanja u vama doći do ispunjenja.

No, jedno od Mojih Obećanja je: Tko prima najmanjega od Moje braće, prima Mene… Stoga ja cijenim njegovo ljubavno služenje bližnjemu vrlo visoko, cijenim ga kao da je riječ o Meni Osobno, i u skladu s tim će biti i Moja nagrada. Jer biti prihvaćen od Mene, biti od Mene osiguran svime što čovjek treba, je uistinu najveći dar zauzvrat, koji vam ikada može biti ponuđen i tako ovo Obećanje uključuje u sebi sve, krajnje je utješno za siromašne, potlačene i slabe ljude, ako bi se samo uvijek ponašali prema njihovim bližnjima kao prema braći, tako da pomognu gdje je njihova pomoć tražena duhovno ili fizički.

Nikada neću napustiti čovjeka koji pomaže bližnjima u njihovoj nevolji, on uvijek može biti siguran u Moju pomoć, i Ja ću zaista brinuti za njega u svakom pogledu. Budući da je postao vršitelj Moje Riječi, on je uzeo Moju Volju kao vodeće načelo svojih postupaka i razmišljanja, on je ušao u Moju Volju, i stoga on može Meni prepustiti svaku brigu… Ja ću je (od)uzeti od njega, jer Me je primio…

I samo ako vi uvijek uronite u Moju Riječ, onda će i vaš zemaljski život postati lagan za vas, jer ovo uvijek iznova ovisi o vašoj volji, koliko se ona usklađuje sa Mojom. A Moja Riječ vam objavljuje Moju Volju… Međutim, Moja Riječ ne sadrži samo Moj zahtjev za vas, nego vam također daje spoznaju o učincima usklađenosti s Mojom Voljom. Budući da vam je preneseno to znanje, imate također na raspolaganju obilno blago, koje samo trebate podići, jer ste sada zemaljski i duhovno u Mojoj skrbi, i nemate više razloga biti u strahu ili brizi, ma kakve vrste oni bili.

Stojim na vašoj strani kao Otac, kao Brat, kao Prijatelj, kao stalni Pomagač, a Moja pomoć je najsigurnije jamstvo da ćete izdržati životnu bitku i također duhovno sazrijeti, jer sa Mnom i Mojom Snagom vi možete nadvladati sve. Stoga, uronite se često i živo u Moju Riječ, primite ju i živite sukladno, i svako Obećanje će se ispuniti u vama, jer Moja Riječ Jest i ostaje Vječna Istina (Ivan 17:17).

AMEN

Spread the Truth