Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3929 („Ne bojte se, samo vjerujte…“)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3929, 5 Prosinac 1946

„NE BOJTE SE, SAMO VJERUJTE…“

(Marko 5:36)

Ne bojte se, nego samo vjerujte… Gdje zataji svaka ljudska snaga, gdje nikakva zemaljska pomoć više ne izgleda moguća, Moja Moć nije završila, i Ja ću uvijek iznova pronaći načine da vas izvadim iz tame, iz svake nevolje i potlačenosti, zemaljske i duhovne. Uzdajte se u Mene i Moju pomoć, i Ja vas uistinu neću iznevjeriti… U Posljednje Vrijeme, često će vam prilaziti poteškoće, ali nikada se nemojte obeshrabriti, nikada se nemojte uplašiti da Sam Ja daleko od vas. Jer u nevolji Sam vam bliže nego ikada. Jedino trebate vjerovati u Moju Ljubav, Koja vas nikada više neće pustiti same i nikada više vas neće ostaviti u nevolji i potrebi… Trebate vjerovati u Moju Svemoć, Koja je sposobna nositi se sa svime i za Koju ne postoje granice stvaranja… Trebate vjerovati u Moju Mudrost, Koja vas ne pušta proizvoljno pasti u nevolju i bijedu, nego je vrlo dobro prepoznala od vječnosti, što je dobro za vašu dušu i njeno usavršavanje. Ako duboko i čvrsto vjerujete, ništa vas više neće plašiti, jer ćete Me uvijek osjetiti blizu vas i položit ćete sve vaše tuge i vaše brige do Mojih Nogu, oslonit ćete se na Mene i Moju Milost, i nećete uzalud očekivati Moju pomoć. Ne bojte se, nego samo vjerujte… Što vas može preplašiti, što vam može naštetiti, ako imate Mene, ako imate Moje Obećanje, ako vam Ja pomažem uvijek i u svim životnim situacijama, što vas može učiniti slabima i obeshrabrenima ako se uvijek možete poslužiti Mojom Snagom Koja vam pritječe, ako vi samo tražite. Ispunite Moju volju, ispunite uvijek Zapovijed Ljubavi, onda ćete također biti stalno u posjedu Snage i ne morate se više ničega bojati zemaljski i duhovno, jer ste onda sjedinjeni sa Mnom, a Moje Prisustvo isključuje svaku nevolju i brigu, iako vam se približava vidljivo na zemaljski način… Jer Ja Sam vam je uklonio, i možete pokloniti potpuno povjerenje ovom Obećanju, možete ići svakim putem bez straha, ma kako se on mogao činiti trnovit i težak… Ja uvijek hodam pored vas, i štitim vas i čuvam. Ja vam dajem Snagu i privlačim k Meni vaša srca… i što se vi više odvojite od svijeta, i povežete sa Mnom, to manje osjećate zemaljsku nevolju…Vrijeme Kraja, koje postavlja veliki zahtjev na vašu vjeru, je došlo, stoga jedino nastojte steći čvrstu, nepokolebljivu vjeru, molite dakle bez prestanka i obratite pažnju na svako pružanje pomoći, da postanete jaki u vjeri, i nećete se morati bojati svega što vam se približava, jer čvrsta vjera otklanja svaku nesreću, čvrsta vjera vam također osigurava Moju pomoć, Moju Snagu i Milost u svakoj potrebi i nevolji tijela i duše. 

AMEN

Spread the Truth