Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3927 (Ispunjenje molitve u čvrstom vjerovanju… “Oče, budi Tvoja volja…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3927, 2 Prosinac 1946

ISPUNJENJE MOLITVE U ČVRSTOM VJEROVANJU… ‘OČE, BUDI TVOJA VOLJA…’

Vi možete od Mene dobiti SVE, samo ako vjerujete u Mene čvrsto i nepokolebljivo… Jer ako imate na umu Moju veću od najveće Ljubavi vi ćete također znati da Ja neću ostaviti nijednu molitvu neodgovorenu. Međutim, čvrsta vjera u Mene također uključuje apsolutno povjerenje u Mene, ona uključuje izvjesnost da Ja, u Mojoj mudrosti, također prepoznajem sve što je za vas blagoslov, i da Ja neću dozvoliti da budete ozlijeđeni podarujući vam nešto što neće biti blagotvorno za vas. I to je zašto će vrloduboko posvećeno ljudsko biće sebe izručiti Meni bezuvjetno, on će ostaviti Meni što mu Ja odaberem dati, on neće zahtjevati nego ponizno predstaviti njegove zahtjeve Meni, uvijek čineći Moju volju najvažnijom i preporučujući sebe Mojoj Ljubavi i milosti. I Ja ću mu dati izobilno; Ja neću dozvoliti da on nikada bude uskraćen fizički ili duhovno, jer Ja neću nikada zatvoriti Moje uši za molitvu Mojeg djeteta. Ako, međutim, Ja vama zaniječem ispunjenje zahtjeva onda svejedno ne dvojbite Moju Ljubav, jer to je baš Moja Ljubav koja vas želi zaštititi od ozljede. I vi, sami, niste uvijek sposobni prepoznati učinak ispunjenog zahtjeva. Prema tome, predstavite Mi vaše želje povjerljivo i ostavite sve drugo Meni, i Moja Ljubav će vas tako uzeti u obzir da će vaša staza ka Meni ići kao podmazana, tako da ćete sigurno postići vaš cilj, tako da ćete se vratiti kao Moja djeca u Očevu Kuću kako bi živjeli blaženi život u vječnosti. Ipak uvijek i zauvijek iskoristite snagu molitve, zazivajte Me u svakoj situaciji u životu, dođite k Meni ako ste u poteškoći i također razmišljajte o Meni u časovima mira i tišine.

Ne zaboravite Me tako da Ja isto tako neću zaboraviti vas, i uspostavite kontakt sa Mnom prilično često kroz srdačnu molitvu, i na taj način Me stalno prizivajte blizu k vama, onda će snaga bez mjere pritjecati k vama, ako Me tražite vašom vlastitom slobodnom voljom, ako su vaše misli zaokupljene sa Mnom i vaše srce vas nagoni spram Mene. Vi trebate pronaći put ka Meni sami i prema tome stupiti na most kojeg Sam uspostavio za vas od Zemlje do Mene… Vi trebate moliti, jer u molitvi se vaša duša podiže do svjetlosnih sfera, u molitvi vi stupate na most do Mene, u molitvi dijete stupa pred Oca, ono uspostavlja odnos djeteta sa njegovim Ocem, kao što je Moja volja. I ako Sam Ja zazivan kao Otac kada nedužno dječje srce kuca za Mene Ja ću odgovoriti svaki preklinjući zahtjev, jer Ja neću razočarati Moju djecu koja Mi dolaze u potpunom povjerenju. I Moja Ljubav će im sebe izraziti, Moja Ljubav će uručiti darove u izobilju, Moja Ljubav će se pobrinuti za dijete duhovno i zemaljski, i ono neće nikada više trebati trpjeti nedaću ako je njegova zamolba Meni doista dječje bezazlena, to jest, ako Mi ono pošalje molitvu u duhu i u Istini.

Vi svi bi trebali iskoristiti milost molitve, jer vi ste sposobni postići sve u čvrstoj, živoj vjeri u Mene i Moju Ljubav… Ipak ne potražujte i prigovarajte ili gunđajte ako vam Ja naizgled neću uslišiti vašu molitvu, jer onda Moja Očinska Ljubav zna da će vam ispunjenje vaše molitve jedino prouzročiti štetu, i kako bi vas zaštitila od ovog ona će sebe zanijekati… Ipak svatko tko uvijek podredi njegovu volju Mojoj neće nikada biti razočaran jer on moli istinsku molitvu koja Mi je ugodna ako on nadoda svim njegovim zahtjevima ‘Oče, budi Tvoja volja…’

AMEN

Spread the Truth