Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3915 (Nevolja bližnjega poticaj na Ljubavnu aktivnost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3915, 26 Listopad 1946

NEVOLJA BLIŽNJEGA POTICAJ NA LJUBAVNU AKTIVNOST…

Treba vam biti stalni poticaj na Ljubavnu aktivnost, to što vidite nevolju bližnjega i što vam je srce time dotaknuto, tako da u vama zablista plamen Ljubavi, te poželite obasjati i srce bližnjega, tako da bude ublažena njegova duhovna i zemaljska nevolja. Jer ono što ne činite iz Ljubavi, bezvrijedno je za vaš viši razvoj. Bližnjemu morate činiti dobro bez očekivanja plaće (naknadenagrade), potaknuti jedino osjećajem da želite pomoći i umanjiti nevolju. Tko vrši djela Ljubavi prema bližnjemu zbog nagrade, nalazi se još duboko u samoljublju, i njegova duša još nije prepoznala svrhu života… sebe oblikovati u Ljubav. Tko je ljubavno aktivan zbog naknade, već je primio svoju zemaljsku plaću, te više ne može očekivati nikakvu duhovnu plaću. Međutim, tko prakticira Ljubav potaknut od srca, to čini bez razmišljanja o naknadi, čak i ako mu je duhovna nagrada osigurana; i ovo je ispravna Ljubav, koja jedino daje, bez da želi primiti, a koja ipak prima, više nego što daje. Iz ovog razloga mora također nad Zemlju doći velika bijeda, da se može razbuktati istinska Ljubav u srcima ljudi, koji su često previše lijeni, da bi raspirili tinjajuću iskru u sebi, tako da ona postane jasan plamen. Mnogo bi patnje i bijede moglo biti ublaženo na Zemlji kroz ispravnu ljubavnu aktivnost, i dušama bi bio osiguran duhovni uspon. No ljudi najčešće nemarno prolaze mimo bijede bližnjega, i zbog toga se ne očitava nikakav razvoj naviše, radije stagniranje i nazadovanje, i time zemaljska nevolja postaje stalno sve veća. Iskra Božanskog Duha počiva u svakom čovjeku, i stoga je svatko također stvoren sposoban ljubiti, ali ako on najplemenitije u njemu pušta da propadne (zakržlja), preostaje samo unakažena slika onoga što je jednom, kao Božje stvorenje, bilo savršeno. Jer, ako stvorenom biću nedostaje Ljubav, u njemu nema više ničega Božanskog, međutim, najmanje ganuće sudbinom bližnjega, zapalit će Božansku iskru Ljubavi, i biće je spašeno za vječnost, ako slijedi svoj najdublji osjećaj,i na taj način pomoćno pruža svoju Ljubav prema bližnjemu. Od malene iskre može postati jasan plamen, i plamen će se spojiti (stopiti) s vječnim ognjem… čovjek se mijenja u Ljubav, što je njegovo određenje (svrha) na Zemlji. A, ako velika zemaljska bijeda to može postići, ona je od neizmjerne vrijednosti za duše kojima još nedostaje Ljubavi, i jednom će biti prepoznata kao velika Božja milost, kada zemaljski život bude s uspjehom odložen. Tko daje u Ljubavi, neće se nikada trebati plašiti da će se potrošiti (istrošiti), jer njemu će njegov dar biti nadoknađen, u vremenu, kao i u vječnosti; tko ono malo što posjeduje dijeli sa siromašnijima, on sam se neće trebati bojati bijede, jer s njim dijeli Bog, a Njegov dar je uistinu tisućerostruko vrjedniji… Tko daje s Ljubavlju u srcu, probudit će uzvraćenu Ljubav, a vi ne znate što znači kad Ljubav u sebi bude umnožena. Ipak, vi ćete istrgnuti Sotoni ono što on već vjeruje da posjeduje, opet ćete dati život onome što je bilo mrtvo, dovest ćete snagu tamo gdje ona nedostaje,i kroz to činite najveće milosrđe duši bližnjega, koji je sada također sposoban i voljan ljubiti, i čini dobro poradi dobra. A ako shvatite ovo, bit će vam također razumljiva velika zemaljska nevolja, smatrat ćete je Božjim uređenjem, i s poniznošću (pokornošću) ćete izdržati u Njegovoj volji, nastojat ćete je upravljati (kontrolirati) kroz ljubavnu aktivnost, i također ćete odgovarajuće biti iskupiteljski aktivni u Posljednjem vremenu, budući je jedino Ljubav sredstvo rastvaranja (otapanjarazrješavanja), jedino Ljubav vam daje slobodu, snagu i svjetlo.

AMEN

Spread the Truth