Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3906 (Pravednost prema bližnjemu… Božji Red…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3906, 17 Listopad 1946

PRAVEDNOST PREMA BLIŽNJEMU… BOŽJI RED…

Tražite li Božansku pravednost, onda također morate biti ispravni u svim stvarima. Svo vaše mišljenje i djelovanje mora odgovarati Mojemu vječnom redu, stoga svjedočiti Ljubav prema Meni i prema bližnjemu. Što vi želite da se vama dogodi, što vi sebi uzimate za pravo, morate također odobriti i vašem bližnjemu, morate ga uzeti u obzir na isti način kako bi vi željeli biti uzeti u obzir od njega, ako se nađete u istoj situaciji; vi morate biti slobodni od samoljublja, želite li bližnjemu činiti i dati ono što vi za sebe tražite. Morate uvijek držati pred očima, da vas ja opskrbljujem primjereno vašem stavu prema bližnjemu… Mislite i djelujte pravično, onda ćete biti sigurni i u Moju pravednost, jer ako vi postupate protiv Mojega reda od vječnosti, Ja moram omogućiti da vi sami prepoznate nepravednost vašega razmišljanja i postupanja, odnosno, vi morate i na sebi samima osjetiti posljedice ovih, tako da spoznate da ne živite u Mojemu redu, pa da se promijenite. Svijet je pun nepravde, a ipak Ja ne mogu silom zaustaviti njihovo djelovanje, inače oni nikada ne bi mogli prepoznati svoju nepravednost, i sebe mogli od nje odvratiti. Ipak, Moja pravednost jednom dolazi do značaja… Ali, onda je to strašni Sud za one čije putovanje nije bilo u skladu sa Mojim redom… Jer, svaki će čovjek morati dati zadovoljštinu (pomirenje, pokoru) za svoje nepravedno razmišljanje i postupanje, bilo na Zemlji, bilo u onostranom, bilo u mučnom obnovljenom progonstvu u materiju, jer budući da sam Ja krajnje (najviše) savršen, također moram biti krajnje (najviše) pravedan i kazniti grješnike, čim su se izopačili u vragove na Zemlji, i više nisu sposobni za nikakvo zemaljsko poboljšanje. Ali, Moja pravednost naizgled ostaje još skrivena, naizgled Ja još odvraćam Moje lice od velike nepravde, koja se sprovodi na svijetu misaono i kroz djela najočitije ne-ljubavi (neljubaznosti, nemilosrdnosti). Naizgled ih Ja ne vidim, ali ona su zabilježena u Knjizi od vječnosti… I, nijedna nepravda neće ostati neokajana (nekažnjenaneiskupljena), čiji oprost neće biti najozbiljnije izmoljen od duše koja je voljna sebe popraviti… Moja pravednost će se očitovati na Dan Suda, kada će također svi grijesi preda Mnom postati očigledni, i nitko preda Mnom neće moći sakriti svoje razmišljanje i postupanje. Onda će Me Moji slaviti zbog Moje pravednosti, a strahovat će grješnici, koje ću pozvati na odgovornost za njihova djela… Premda je i čovječanstvo sve gore, i gomila grijeh na grijeh… znajte da će Sudnji Dan za sve tražiti svoju zadovoljštinu (pomirenje, pokoru) i da Dan više nije daleko… No, iznova vam kažem, da će mjera biti ispunjena tek kada se Moja Ljubav i Moje milosrđe povuku i zavlada (zadominira) pravednost… Jer, od vječnosti je ustanovljeno vrijeme koje je dodijeljeno Sotoni za njegovo djelovanje na Zemlji, gdje god ali i dok god bilo koja duša još ima mogućnost pronaći put prema Meni, i sebe osloboditi od moći Sotone, uz Moju podršku, s Mojom snagom… Svaki dan je milost za nesavršeno duhovno, kao što on također i protivniku daje veću mogućnost, da duhovno povuče u ponor za vječna vremena. Ali, Dan Suda će privesti kraju (zaključiti) vrijeme milosti, a također i vrijeme bješnjenja ove moći… A onda će biti izgovorena pravedna presuda, i bit će plač i škrgut zubi među grješnicima, koji su prethodno nekažnjeno bješnjeli u slobodnoj volji, i zbog toga će biti gurnuti u najdublju tamu na beskonačno dugo vrijeme.

AMEN

Spread the Truth