Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3908 (Blažena duhovna bića potrebuju proces razvoja na Zemlji radi postajanja djetetom Božjim…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3908, 19 Listopada 1946

BLAŽENA DUHOVNA BIĆA POTREBUJU PROCES RAZVOJA NA ZEMLJI ZBOG POSTAJANJA DJETETOM BOŽJIM…

Čak Moja savršeno stvorena duhovna bića koja su odano ostala sa Mnom moraju proći kroz proces razvoja na Zemlji kao slobodno postojeća bića ako žele postići najviši stupanj savršenstva, dijeteštvo, koje ih uzdiže do potpune sličnosti sa Bogom i koje im Ja prema tome ne mogu dati, namjesto oni ga moraju steći sami za sebe. Ova duhovna bića su zasigurno već iznimno sretna u stanju u kojem Sam ih stvorio i u kojem su ostali njihovom vlastitom slobodnom voljom premda su imali opciju da također sebe udalje od Mene i da padnu poput drugih bića koja Sam bio pozvao u postojanje. Oni su najblistavije prosvjetljeni, oni imaju kompletno shvaćanje i neprestano jedino udovoljavaju Mojoj volji, koja se također podudara sa Njihovom voljom. Unatoč tome, oni su savršena bića stvorena od strane Mene koja najprije moraju sebe oblikovati u Moju djecu, u bića koja najprije moraju biti podređena svakom utjecaju, i dobrom i zlom, i potpuno i slobodno odabrati dobar utjecaj kako bi stremili spram Mene kao duhovna bića vlastitog odlučivanja i sjedinili se sa Mnom. Jedino nakon ovog ispita volje, koji se mora poduzeti na ovoj Zemlji, će biće koje Sam stvorio postići najviši stupanj savršenstva… Kao Moje dijete ono će ujediniti sebe sa Ocem zauvijek i postiglo je najviše obilje svjetla, snage i sile, njegova Ljubav i mudrost će biti vrlo duboki… ono je postalo poput Mene, Moja slika, koja je učinjena beskrajno sretnom od strane Moje Očinske Ljubavi i također ispunjava Moje srce sa užitkom budući je Ljubav za ovu Moju djecu neuporediva… Kada duhovno biće, koje je Meni ostalo vjerno, sebe utjelovi na Zemlji, njegov zemaljski zadatak istovremeno uključuje misiju koja naumljava spasiti zalutale duše od vrloduboke duhovne nedaće. Zemaljske staze ovih duša su posebice teške za proći (proživjeti); međutim, duša započinje njezino zemaljsko ispitivanje u potpunoj svjesnosti i prihvaća bilo koju sudbinu jednom kada je voljna pri tom postići stupanj dijete-štva Božjeg.

Unatoč tome, poduzimanje iskušavanja na Zemlji nije odlučeno od strane Boga, namjesto, čak ova žudnja se mora pojaviti njegovom vlastitom slobodnom voljom i nagnati svjetlosno biće koje raskošno živi u apsolutnom blaženstvu da promjeni ovo blaženstvo sa kratkim ali, u svrhu njegove njegove misije nesvjesnom dušom, nevjerojatno mučnim zemaljskim postojanjem… Premda je njemu podarena svaka zamisliva pomoć na Zemlji od strane svjetlosnih bića, oni moraju također poštovati njegovu slobodnu volju ili će biti nemoguće za dušu napredovati. Takvo jedno zemaljsko iskušavanje zahtjeva ogromnu voljnu silu, jer svjetovna iskušenja će utjecati na njegovu dušu posebice snažno i morat će vojevati mnoge bitke kako bi nadvladao protiv materije, ipak kompletnog silaska u kontrolu od strane materije se ne treba pribojavati, budući je njegova čežnja za kraljevstvom kojeg je napustio snažnija od čežnje za materijom, premda na Zemlji ono nije svjesno njegova istinskog doma. Iz ovog razloga svjetlosna bića ga mogu podupirati neprestano i podariti mu svaku pomoć da postigne njegov cilj na Zemlji. Tijekom posljednjih dana prije Kraja mnoga su svjetlosna bića utjelovljena na Zemlji, naposlijetku, ovo je vrijeme posebice probitačno za njihov viši razvoj, za poduzimanje njihova ispita zemaljskog života, budući ljudi potrebuju duhovne vođe i njima je poglavito povjerena ova služba kao njihova misija. Ova duhovna bića moraju riješiti strogu životnu školu, kako zbog njihovih psiholoških sposobnosti oni nose daleko veću odgovornost za njihove duše, oni se jednako moraju naprezati i boriti protiv svih vrsta žudnji i njihov je život prepun odricanja i žrtava. Unatoč tome, oni ih ne doživljavaju tako bolno jednom kada njihovo stremljenje za usponom izbije u prvi plan, što može započeti već u vrlo ranoj dobi ali može također započeti u poodmakloj dobi; jer sloboda volje određuje njihovu životnu stazu sve do njihove fizičke smrti, koja se za mnoga aktivna svjetlosna biće tijekom posljednjih dana na Zemlji podudara sa konačnim Krajem.

AMEN

Spread the Truth