Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3821 (Najhitnije upozorenje za odvojiti se od materije…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3821, 9 Srpanj 1946

NAJHITNIJE UPOZORENJE ZA ODVOJITI SE OD MATERIJE…

Prepoznajte vrijeme i regulirajte vaš život sukladno tome… Svatko tko je nesposoban sebe odvojiti od vlasništava svijeta će naći posljednje dane prije Kraja jako teškima, jer on će izgubiti sve ako ne pripada onima koji su potpuno iskvareni, koji će primiti sve kako bi Me se kompletno odrekli. Onda ću Ja morati uzeti od vas silom ono čega ste se vi nesposobni svojevoljno odreći ako vas želim spasiti od toga da u cjelosti padnete žrtvom onome  (Sotoni) koji želi vašu vječnu propast. Jer zemaljska materija pripada njemu i ne smije nikada postati načelo vašeg života, namjesto toga vi bi ju trebali iskoristiti da namirite vaše najbitnije fizičke potrebe tako da možete uzeti u obzir vašu dušu u većoj mjeri…  Jer ovo jedino je potrebno u nadolazećem vremenu, budući da vi imate još jedino malo vremena preostalo do Kraja. Ali ako ga potrošite tako što ćete jedino brinuti za vaše fizičko blagostanje onda će vaša duša biti uskraćena i morat ćete neopisivo patiti ako ju Ja još želim izbaviti prije Kraja. Prema tome maknite štogod vaše tijelo ne potrebuje i dajte to vašim potrebitom bližnjem ljudskom biću, jer biti će mnogo nedaće sa Mojim dopuštenjem. Prepoznajte posljednje dane prije Kraja po činjenici da će velika nevolja zadesiti Zemlju koju ćete vi biti nesposobni odvratiti sami a koja će biti učinjena čak još gorom kroz Moju volju, kroz Moju posljednju intervenciju prije Kraja. Onda vi svi morate shvatiti kako Ja želim da imate samo jako malo za vaše tijelo, da Ja želim usmjeriti vaš um više prema duši, prema duhu, i ponizno podredite sebe Mojoj volji. Zanemarite vaše tijelo i jedino se brinite za vašu dušu, onda ću se Ja pobrinuti za vaše fizičko blagostanje i održati vas živima sve do Kraja, i vi ćete biti sposobni izdržati vaš posljednji stadij života budući ću vam Ja pomoći.

I zato oslobodite sebe od sve zemaljske materije, odvojite vaše srce od nje, i radosno dijelite štogod posjedujete sa vašim potrebitim bližnjim. I vi nećete morati biti ‘kratki’ unatoč vašim izvanjski skromnim životnim uvjetima, vi ćete biti sposobni živjeti i raditi budući će vaša duša primiti duplo onog od čega vaše tijelo odustaje. Ja moram oduzeti od vas vaša zemaljska vlasništva ako se dobrovoljno ne odvojite od njih, Ja moram primjeniti snažnu opciju ako ste preslabi da se sami odvojite od njih. Ali daleko je bolje ako vi već prije odvojite sebe od njih u vašem srcu, da više ne dopustite sebi biti porobljenima od strane materije, nego da vi ostavite sve Meni vašom slobodnom voljom ako žrtvujete sve što posjedujete Meni… Onda ću vam Ja vratiti što trebate i također učiniti vaš zemaljski život lakšim, i vi ćete prikladno iskoristiti vrijeme do Kraja za vašu dušu. Jer ako vam kažem da vaš život neće više dugo trajati, zašto bi vi i dalje tjeskobno brinuli…? Vi ćete morati ostaviti sva zemaljska vlasništva iza vas kada vaše tijelo umre, vaša će duša, međutim, ostati okovana za njih čak u duhovnom kraljevstvu ako sebe već nije na Zemlji razdvojila od njih. I Ja želim pomoći duši naučiti nadvladati ih na Zemlji i osloboditi sebe od sve čežnje za njima… Razdvojite sebe od materije… Ja puštam ovaj poziv odjeknuti više hitnije nego ikada, jer briga za vašu dušu je u nadolazećem vremenu najvažnija.

AMEN

Spread the Truth