Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3901 (Dobro i zlo… Vječni zakon…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3901, 11 Listopada 1946

DOBRO I ZLO… VJEČNI ZAKON…

Ja također dopuštam zlo ali ono nikada nije Moja volja, budući zlo proturječi Mojem vječnom zakonu, ono je pogrešno usmjerena volja koja se udaljava od Mene i stremi spram nečeg sasvim bezbožnog… stanja koje kompletno staje nasuprot izvornom stanju Mojeg stvorenog bića… Međutim, Moje stvoreno biće mora imati opciju stremljenja spram dobra i zla, time dobro i zlo trebaju postojati ako biće želi ostati savršeno ili to postati njegovom vlastitom slobodnom voljom. Sve što proturječi Mojem vječnom zakonu je zlo, sve što ostaje unutar Mojeg vječnog zakona je dobro; ali činjenica da biće može osjetiti ili razviti žudnju bilo spram jednog bilo spram drugog pravca unutar sebe je Moja volja, i da ono može osjetiti svaku čežnju u njegovu srcu je moje djelo. Moja mudrost i Moja Ljubav su razlozi zašto Sam stvorio biće na ovaj način budući ga želim voditi spram vječnog blaženstva i ovo čini nužnim da je biće sposobno dobrovoljno stremiti spram dobra. Kako bi razvilo snagu ono se mora susresti sa otporom… kako bi bilo dobro ljudsko biće također treba imati opciju da bude zlo i da postane ili ostane dobro svojom vlastitom voljom, ili bi njegovo savršenstvo bilo samo jedan čin Moje Ljubavi ali bi mu nedostajao najviši stupanj za kojeg je slobodna volja nezamjenjiva koja, međutim, najprije mora biti prokušana.

Zlo se nikada ne može nazvati dobrim i nikad se ne može reći kako potječe iz Mene premda Ja također dozvoljavam prostora za zlo, premda ga dozvoljavam. Zle misli, zlo govorenje i zle akcije su izvan Mojeg Božanskog reda… Ali da je Moja volja spriječila ljudsko biće da razmišlja, govori i čini zlo on ne bi bio slobodna, neovisna i samo-odlučujuća živa tvorevina nego samo proizvod Moje voljne sile koji nikad ne bi mogao potraživati svoje pravo da postane savršen. Ali Ja želim oblikovati savršena živa bića za Mene Samog koja mogu prosvjetliti sa Mojom snagom Ljubavi, i čineći tako, učiniti ih izuzetno sretnima. I u ovu svrhu oni trebaju proći njihov ispit volje da čeznu, samostalno, njihovom vlastitom slobodnom voljom, spram najvišeg stupnja savršenstva… Ovo također čini nužnom opciju silaska u stanje nesavršenstva, najdalju razdaljinu od Mene. Moja volja jeste i ostaje vječno dobra, i sve što se dobrovoljno podredi Mojoj volji će također biti i ostati dobro; sve što djeluje protivno Mojoj volji time radije bira zlo i Ja to neću spriječiti, premda ono sebe lišava njegova vlastita savršenstva, ono ne prolazi (uspješno) njegov ispit volje. I čak ako je propalo u najdublji bezdan ono se neizbježno treba iznova uzdići njegovom vlastitom slobodnom voljom, premda ono treba beskrajno dugo vrijeme da još jednom postigne stupanj savršenstva koji bi dozvolio Moju blizinu. I baš iz ovog razloga njegovoj volji treba biti dana mogućnost zanošenja (u stranu) tako da može djelovati protivno vječnom Božanskom Redu, ali Ja to nikada neću odobriti niti će to ikada biti Moja volja. Time dobro i zlo će nastaviti trajati sve dok svaki duh nije bio iskupljen, to jest, dok sve što nije poteklo iz Mene nije prošlo njegov ispit volje da dobrovoljno stremi spram dobra, Božanskog, sve dok nije pronašlo Mene njegovom vlastitom slobodnom voljom i kao najviše usavršeno biće će onda biti sposobno uživati sve užitke vječnog blaženstva.

AMEN

Spread the Truth