Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3772 (Božji blagoslov (je) nad Njegovim radnicima…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3772, 16 Svibnja 1946

BOŽJI BLAGOSLOV (JE) NAD NJEGOVIM RADNICIMA ….

Ja blagoslivljam sve koji Mi služe …. oni ne trebaju patiti od bijede, dok god su Moji instrumenti, dok god se Ja kroz njih mogu izražavati, dok god Mi oni (pre)daju svoju volju, dakle žele biti aktivni za Mene i Moje Kraljevstvo. Čak i ako su njihovi životni uvjeti prilagođeni općem stanju bijede, Ja ću se i pored toga pobrinuti da se to izbalansira, kao što sam im i obećao, pošto se oni osjećaju Mojom djecom, na koju Ja očinski pazim. I Ja vam uistinu svaku nevolju mogu učiniti izdržljivom, ako čvrsto vjerujete u Mene. 

No tko je revno aktivan za Moje Kraljevstvo, taj u sebi ima i vjeru, čak ako mu se srce između ostalog i straši. A njemu ću za osnaženje vjere pomoći na očigledan način. Stoga obratite pažnju na svaku pomoć i prepoznajte ju kao Moje djelo, i vaša vjera neprestano će dobivati na snazi i silini. Većina ljudi daleko je od Mene radi svoje nevjere i svojih otvrdnulih srdaca. Oni ne vjeruju u Moje neposredno djelovanje putem i na sve događaje, ne vjeruju u vodeću očevu ruku, u vidljivu pomoć u najvećoj nevolji, tako da propuštaju to da se Meni Samom obrate za ovo potonje.

A njima Ja na vašem primjeru želim pokazati posljedice čvrste vjere, tako što vas sprovodim kroz najteže nevolje na vama podnošljiv način. Pa oni mogu prepoznati Mene i Moje djelovanje, samo ako su dobre volje. Jer uvijek ću se iznova pobrinuti za izlaz kad vam nevolja pristupi sa svom žestinom, budući da Ja one koji su Moji već na Zemlji nagrađujem za ono što žele činiti za Mene, budući da su oni u Mojoj službi a Ja kao Gazda Moje radnike uistinu ne ostavljam na cjedilu. Ja ću ih štititi u svakoj zemaljskoj nevolji i opasnosti, te oni koji su od Mene udaljeni po tome trebaju uvidjeti koji blagoslov počiva na njihovoj duhovnoj aktivnosti koja je u skladu s Mojom voljom.

Ja Sebi zapošljavam Moje radnike te preuzimam i skrb za njih …. I sve strahovanje može otpasti od vas, jer Ja sam vam istovremeno Gazda i Otac …. Međutim, dozvolite putem snažne vjere očigledno djelovanje s Moje strane kako bi i vaši bližnji iz toga mogli izvući koristi, kako bi i oni naučili vjerovati, pošto su se kod vas uvjerili u snagu vjere. Vi imate za obaviti veliki posao, jer tek se nalazite na početku istoga, no razigrano ćete i njega moći savladati, budući da sam Ja uz vas i vi primate Moju snagu kad ste aktivni za Mene. 

Jedino se morate učiniti prijemčivima za tu snagu putem snažne vjere i postojanom Ljubav-nom aktivnošću …. Tada ćete biti zemaljski i duhovno blagoslovljeni, zemaljski nećete patiti od bijede i moći ćete zabilježiti duhovno najveći uspjeh, vi ćete kao Moji radnici stajati nad svim zemaljskim okolnostima, njima ćete upravljati Mojom snagom, jer Moj blagoslov svugdje vas prati, vas koji Mi želite služiti u posljednje vrijeme pred Kraj, vas koji želite biti aktivni za Mene i Moje Kraljevstvo ….

AMEN

Spread the Truth