Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3723 (Odvajanje od zemaljskih dobara…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3723, 21 Ožujka 1946

ODVAJANJE OD ZEMALJSKIH DOBARA…

(Matej 6:19-21; Luka 12:33, 34; 1 Timoteju 6:17-19)

Žrtvujte Mi sve do čeg vam je stalo na Zemlji, i u svoj punini ćete primiti što vam Moja Ljubav daje a što će vas usrećiti više od ičega, već na Zemlji i ‘jednog dana’ u Vječnosti. Želite li primiti, prvo morate biti voljni i sami dati; no, ovisite li o zemaljskom posjedovanju, tad su vam blaga duhovnog Kraljevstva nedostupna. A u zemaljsko posjedovanje spada sve što vas zemaljski zadovoljava, čemu se teži radi potreba tijela.

Sve što god ljubite na Zemlji, što vas ne može slijediti u duhovno kraljevstvo, morate Mi rado i dobrovoljno žrtvovati, kako biste primili dobra koja su neprolazna, koja vas slijede u vječnost …. Žrtvujete doduše, ali mijenjate za neusporedivo bolje, i samo je prolazne prirode ta bol radi razdvajanja koju će uskoro zamijeniti blaženo uvjerenje da se tek tada posjeduju prâva dobra koja imaju vrijednost u Vječnosti. I ako vam sve uzmem, ne klonite i ne dvojite Moju Ljubav i Mudrost, Moju zaštitu, koju vam i pored toga pružam, iako to ne prepoznajete.

Uzimam vam samo kako bih vam mogao utoliko više ponovo dati, i ako se dobrovoljno odvojite od onoga što vam je drago, i vaše tijelo biti će zbrinuto po potrebi. Jedino se vaše srce treba odvojiti od svega, jer Moja punina milosti treba mjesto koje je slobodno od sve požude zemaljske vrste. Što god žrtvujete dobrovoljno, ne moram vam na silu uzeti, no odvajanje od toga mora se desiti ako želite rasti u snazi i milosti, u duševnoj zrelosti i umnažati duhovna blaga, koja čine vaše bogatstvo u vječnosti. A tako ćete po tome i prepoznati da Me na to potiče samo Ljubav, ako vama, Mojim vjernicima, uzimam što pripada Zemlji, pošto vas želim učiniti prijemčivima za to što vam Moja Ljubav duhovno pruža; naučit ćete prepoznati da Ja u vama ne mogu djelovati u svoj punini sve dok vaša ljubav nije usmjerena samo Meni, nego i dobrima od svijeta.

Tako da je to milost, kad vas pokušam osloboditi te ljubavi i uzmem vam to od čega vam teško pada dobrovoljno odustati. Žrtvujte Mi sve, trudite se osloboditi vaše srce od svega zemaljskoga, i uskoro ćete osjetiti blagodat vaše spremnosti za žrtvu, jer time privlačite Mene Samoga, Koji tad više ne nailazim na prepreku da bi u vama mogao djelovati u svoj punini.

Jer ne preostaje vam više puno vremena da biste zemaljske požude polako mogli prevazići; morate se brže i stoga i bolnije odvajati, no uvijek će vam biti na blagoslov kad se prignete pod Moju Volju, kad predano prihvatite vašu sudbinu i ne žalite za zemaljskim dobrima, jer što lakše se od toga možete osloboditi, utoliko sposobnije i voljnije je vaše srce za prijem duhovnih darova, a ovi će vas otštetiti tisućerostruko, jer njihovu pravu vrijednost prepoznajete tek u onostranom životu, u duhovnom području, a tad ćete biti blaženi preobilno, ako u njega uđete bogati duhovim blagom i njime možete djelovati na vlastito zadovoljstvo ….

AMEN

Spread the Truth