Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3724 (Snaga volje… Sila i moć…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3724, 24 Ožujak 1946

SNAGA VOLJE… SILA I MOĆ…

Ja Sam Gospodar neba i Zemlje, i sve se mora podrediti Mojoj volji. Svatko tko Mi se suprotstavlja odbacuje snagu svojom vlastitom voljom, tj. on odbija prihvatiti Moju snagu i prema tome je nesavršen. Ali svatko tko sebe dobrovoljno podredi Mojoj volji će primiti Moju snagu bez ograničenja i biti će sposoban raditi poput Mene u savršenstvu. Otud omjer snage duhovnog bića zavisi o Mojoj volji i njezinu ispunjenju, i ljudsko biće na Zemlji će prema tome biti izuzetno moćno i snažno i koristiti njegovu snagu da bi ostvario iznimna postignuća ako on sebe potpuno prilagodi Mojoj volji, time totalno podredi njegovu volju Mojoj. Onda će njegova svaka akcija korespondirati sa Mojom vječnom voljom, onda njegov udio na Zemlji neće biti niti nesklad niti nedostatak snage, nego će stajati sred Mojeg zračenja snage i biti će sposoban djelovati bez ograničenja u svakom pravcu ali jedino onoliko koliko to korespondira sa Mojom voljom. Moja snaga nije na njegovu raspolaganju za nečasnu aktivnost, kako će ona trenutno napustiti osobu koja iskorači van Moje volje. Međutim, jednom kada je ljudsko biće ušlo u Moj vječni red, jednom kada je on prisvojio Moju volju kao njegovu vlastitu, za njega neće biti moguće nanovo povratiti se u pogrešnu žudnju, jer jednom kada snaga teče kroz njega ona će ga osloboditi od sile koja se suprotstavlja Mojoj volji i pokušava privući svaku dušu ka sebi. Onda više neće biti moguće koristiti snagu za akcije koje se protive Mojoj volji, budući će ga Moja snaga obaviti i on će biti trajno povezan sa Mnom, on je postigao njegov zemaljski baš kao i vječni cilj. Nebo i Zemlja su podređeni Mojoj volji… I ništa se ne može promijeniti protivno Mojoj volji… ali za vrijeme trajanja ovog života na Zemlji Ja ću dozvoliti ljudskom biću kompletnu slobodu, Ja ju neću prisiliti da sebe podredi Meni. Ali jednom kada je ona ušla u Moj vječni red onda se to dogodilo sasvim dobrovoljno, bez (vanjskog) utjecaja i bez ikakve prisile.

I prema tome Ja ću, sa puno Ljubavi, zgrabiti duha koji se podredio Meni i neću mu dopustiti da iznova siđe u ograničenja ropstva, u stanje nesklada, pa čak ako je Moj protivnik neprestano aktivan da nanovo povrati duha koji se povratio Meni. On ne može prisiliti volju ljudskog bića, i svaki drugi utjecaj će se izjaloviti zbog snage koju osoba onda naziva njegovom vlastitom, jer on onda djeluje u sjedinjenju sa Mnom, i protivnik neće biti sposoban odbiti Mene. Ali ljudsko biće ne prakticira dovoljno snagu njegove volje… On bi mogao postići fenomenalne rezultate ali njegova vjera nije dovoljno snažna kako bi aktivirala njegovu volju, i njegova slabost vjere ne dozvoljava čovjekovoj prirođenoj snazi da ostvari učinak… Podredivši njegovu volju Mojoj on ima Moju snagu na njegovu raspolaganju i premalo iskorištava ovu snagu. On sam ne zna ili vjeruje kako silan može biti u sjedinjenju sa Mnom. Budući je on i dalje zemaljski utoliko što njegovo razmišljanje prilagođava sebe zemaljskom prirodnom zakonu, tako da on jedino sprovodi što mu prirodno izgleda moguće (podesno)… On ne prelazi granice koje su postavljene za nesavršeno ljudsko biće, baš poradi njegova nesavršenstva, koje on, međutim, može zanemariti. Zbog podređenosti njegove volje, zbog Mojeg upliva snage, on je sebe postavio u stanje savršenstva koje mu dozvoljava djelovati izvan okvira prirodnog zakona ali što unatoč tome ostaje prirodno budući je rezultat izvjesne zrelosti duše koju ljudsko biće može postići već na Zemlji. Kao rezultat ovog nezadovoljavajućeg vjerovanja o postavlja svoja vlastita ograničenja, koja Bog nije postavio za njega… Time ljudsko biće može imati krajnju snagu na njegovu raspolaganju a ipak ju ne koristiti dovoljno, budući ga njegovo ljudsko zemaljsko razmišljanje zadržava kada bi on jednostavno trebao pustiti njegovu duhu da govori. Budući će ga on podučiti i pokušati pojačati vrloduboku vjeru u njemu, naračun koje on onda može postići štogod želi koristeći se Mojom snagom. Onda će on također djelovati za dobrobit njegovih bližnjih ljudskih bića, jedino onda će snaga vjere sebe otkriti, budući će ljudi onda također prepoznati izvor snage (snagu izvora) iz koje vjernik crpi, i oni sami će također žudjeti piti iz nje.

AMEN

Spread the Truth